Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα
Σύνολο αποτελεσμάτων: 25, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Πολυόμα ιοί και καρκίνος του πνεύμονα: παθογένεση και κλινική σημασία Polyoma viruses and lung cancer: pathogenesis and clinical importance
Lasithiotaki, Ismini Λασηθιωτάκη, Ισμήνη,
Polyomaviruses such as BK virus (BKV), JC virus (JCV) and Merkel cell polyomavirus (MCPyV) are typically nononcogenic, although they have been detected in a variety of human neoplasms. The aim of our ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2 Θεραπευτική αναστολή του πυρηνικού παράγοντα ΚΒ σε πειραματική χημική καρκινογένεση του πνεύμονα Therapeutic inhibition of nuclear factor kB in experimental chemical lung carcinogenesis
Karabela, Keparesia-Sophia Καράμπελα, Κυπαρισσία-Σοφία,
Background: We have previously shown that airway epithelial nuclear factor (NF)-κB activation promotes urethane-induced lung inflammation and carcinogenesis. The proteasome inhibitor bortezomib blocks...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
3 Πολυόμα ιοί και καρκίνος του πνεύμονα : παθογένεση και κλινική σημασία Polyomaviruses and lung cancer
Λασηθιωτάκη, Ισμήνη,
Εισαγωγή Σε παγκόσμια κλίμακα, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου όσον αφορά στην επίπτωση αλλά και τη θνητότητα, αποτελώντας το 16% των κακοηθών όγκων παγκοσμίως και ευθύνεται ...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
4 Μελέτη της αγγειογένεσης και λεμφαγγειογένεσης στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα Angiogenesis and lymphangiogenesis in non small cell lung cancer
Αναγνώστου, Βαλσάμω,
Angiogenesis and lymphangiogenesis are key components of non-small cell lung cancer (NSCLC) tumor growth and metastatic spread, however the prognostic and predictive role of angiogenic and lymphangiog...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
6 Διερεύνηση του ρόλου των τύπου Ι υποδοχέων κινάσης της τυροσίνης σε μη μικροκυτταρικά καρκινώματα του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) : προγνωστική τους σημασία
Κουτσόπουλος, Αναστάσιος Β.,
Το καρκίνωμα του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνωμα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η συνολική 5-ετής επιβίωση των ασθενών είναι μικρότερη του15%. Η θνητότητα από καρκίνωμα του πν...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
2007
7 Μεταγραφική έκφραση της ανάστροφης μεταγραφάσης της τελομεράσης και της 2,3-διοξυγονάσης της ινδολεαμίνης στον καρκίνο του πνεύμονα Transcriptional expression of human telomerase reverse transcriptase (HTERT) and indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) in lung cancer
Κερενίδη, Θεοδώρα,
ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης ήταν η ανίχνευση της μεταγραφικής έκφρασης της hTERT και της IDO σε καρκινικές σειρές και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα τόσο σε καρκινικό ιστόόσο και σε παρακείμενο μη προσβεβ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2008
9 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΝΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ NEOPLASMA OF THE LUNG. RELATIONSHIP AMONG THE BRONCHOSCOPIC, RADIOLOGIC AND HISTOLOGIC FINDINGS
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΠΑ, ΙΟΛΗ,
ΜΕΛΕΤΗ 150 ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΠΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 1981-1982. ΣΥΣΧΕΤΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΙΝΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1983
10 Αγγειογενετικές και ανοσολογικές παραμέτροι στον ιστό μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα πριν και μετά τη θεραπεία Angiogenic and immunologic parameters in the tissue of patients with non small cell lung carcinoma before and after chemotherapy
Koufos, Nikolaos Κουφός, Νικόλαος,
Purpose The expression of various angiogenic factors was assessed in tumour samplesof patients with stage III NSCLC before treatment and further analyzed in relation toresponse to Paclitaxel-Ifosfamid...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών