Αιρεσιμότητα
Σύνολο αποτελεσμάτων: 4, εμφανίζονται 1 - 4
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Πολιτική Συνοχής και Μακροοικονομική Αιρεσιμότητα: μια δύσκολη σχέση
Καλοπήτα, Βασιλική,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. Η μελέτη που ακολουθεί, έχει σκοπό να εξετάσει την εισαγωγή της Μακροοικονομικής Αιρεσιμότητας στη Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2 Ο θεσμός της πολιτικής αιρεσιμότητας κατά την πέμπτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημασία του στην πορεία ένταξης νέων κρατών-μελών: η περίπτωση των δυτικών Βαλκανίων
Μαγγανιά, Ανδριάννα,
Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ "Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική", 2008 Βιβλιογραφία: σ. [117-121] Ανδριάννα Μαγγανιά ΠΜΣ Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος
2008-10-23
3 Oι Οικονομίες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Από την μετάβαση στον εξευρωπαϊσμό.
Σάρρας Μιχάλης,
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"
2007