Αξιολόγηση σχολικής μονάδας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 127, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας: από τη σκοπιά των σχολικών συμβούλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τσανίδου, Χριστίνα,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015. Στη σημερινή εποχή, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί ίσως το βασικότερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική εκπαιδευτική κοι...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2 Στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας Strategic information systems planning external evaluation of school
Κωνσταντινίδης, Νικόλαος,
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί σήμερα ζητούμενο για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συστημάτων των προηγμένων χωρών. Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να αποδεδειχθεί...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
3 Στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας. Strategic information systems planning external evaluation of school.
Κωνσταντινίδης, Νικόλαος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 240-264). 022/2010 Η αξιολόγη...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
4 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στις φυσικές επιστήμες σε επίπεδο σχολικής μονάδας: απόψεις εκπαιδευτικών The evaluation of educational work in science at school level: opinions of teachers
Drakopoulos, Theodosios Δρακόπουλος, Θεοδόσιος,
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση και ερμηνεία των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών) όσον αφορά την αναγκαιότητα, τους φορείς και τους στόχους της αξιολ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
5 Οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών: συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας The interpersonal relations between principal and teachers: their contribution to the effective operation of the school unit
Κούλα, Βασιλική,
Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ διευθυντή σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών και η συμβολή αυτών στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
7 Ανάπτυξη μηχανισμών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας με αντιπαραβολή των δυνατοτήτων αξιοποίησης της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και της έρευνας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Δημητρίου, Δημήτρης Demetriou, Demetris,
Hπειραματική έρευνα υλοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2007-2008 σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Διαμορφώθηκαν τέσσερις ομάδες σχολείων που αποτελούνταν από4 σχολεία η κάθε μια. Η ομάδα ελέγχ...
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
2012-05-15
8 Η αυτοαξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της σχολικής μονάδας: Πιλοτική εφαρμογή σε λύκειο της Κύπρου
Χατζηιωάννου, Γεώργιος,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία και τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης που έγινε για πρώτη φορά σε ένα Λύκειο της Κύπρου. Η ανάληψη μιας τέτοιας έρευ...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2009-05-01
9 Διαχείριση των συγκρούσεων με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας: ο ρόλος του σχολικού ηγέτη
Μαυρίδου, Κορνηλία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. Η παρούσα έρευνα εξετάζει το φαινόμενο των συγκρούσεων εντός των σχολικών οργανισμών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση τω...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
10 Οι αντιλήψεις και οι απόψεις της διευθυντικής ομάδας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο για την ανάπτυξη σχεδίου σχολικής βελτίωσης
Παπανικόλα, Ελένη,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η σχολική βελτίωση αποτελεί μια πρωταρχικής σημασίας στρατηγική επιλογή της επιχειρούμενης Μεταρρύθμισης του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Κύπρου για βελτίωση της πο...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2011-06-01