Δημόσια διοίκηση
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Στρατηγική στη δημόσια διοίκηση και κοινό πλαίσιο αξιολόγησης - Η περίπτωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.
Λαγούδας, Χρήστος,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί ζητούμενο για τη χώρα μας επί δεκαετίες. Ο δημόσιος τομέας έχει την ανάγκη ενσωμάτωσης...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2 Ο εσωτερικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση και η συμβολή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Σταμάτης, Σταμάτης,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. Οι ασαφείς και συνάμα κρίσιμες οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν σε όλη την υφήλιο επηρεάζουν ιδιαίτερα και την χώρα μας. Στα πλαίσι...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
3 Η εμπειρία από την εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση: προβλήματα, δυσκολίες, οφέλη, προτάσεις βελτίωσης
Καριπίδου, Χρυσάνθη,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζεται από το 2000 στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
4 Η επίδραση του φύλου στο στυλ ηγεσίας στη δημόσια διοίκηση
Μαρκάκη, Μαρία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διαπιστώσει εάν υπάρχουν διαφορές στο στυλ ηγεσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
5 Η στρατηγική της επιμόρφωσης στη Δημόσια Διοίκηση
Καρατζόγλου, Γραμματική,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Στη σημερινή εποχή, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η ενσωμάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής δημιουργούν...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
6 Εργασιακή παρενόχληση και Γγυναικεία ηγεσία στην Ελληνική δημόσια διοίκηση: μια έρευνα πεδίου
Σιαρίδου, Ελισάβετ,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της Εργασιακής Παρενόχλησης σε συνάρτηση με το Φύλο και την Ηγεσία στην ελλ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
7 Δημόσια διοίκηση ολικής ποιότητας και διοίκηση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δαλάκα, Ευγενία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Η ΔΟΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διοικητικό σύστημα με στρατηγικές προοπτικές και έχει ως μοναδικό του στόχο την ικανοποίηση του πελάτη ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
8 Εργαλεία για την αξιολόγηση της απόδοσης στη Δημόσια Διοίκηση.
Κομμάτας, Αναστάσιος,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. Η δημόσια διοίκηση, στην προσπάθειά της να συγχρονιστεί και να συντονιστεί με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών-πελατών, τους ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
9 Διαχείριση γνώσης στη δημόσια διοίκηση
Τσαγκαλίδου, Σοφία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη της αξίας της διαχείρισης γνώσης για την δημόσια διοίκηση και η διερεύνηση της δυνα...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
10 Ανάλυση και σχεδιασμός ενός γενικού πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση.
Λιάρος, Μιχαήλ,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση και σχεδιασμό ενός γενικού πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο