Δημόσια διοίκηση
Σύνολο αποτελεσμάτων: 499, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Στρατηγική στη δημόσια διοίκηση και κοινό πλαίσιο αξιολόγησης - Η περίπτωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.
Λαγούδας, Χρήστος,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί ζητούμενο για τη χώρα μας επί δεκαετίες. Ο δημόσιος τομέας έχει την ανάγκη ενσωμάτωσης...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2011
2 Η εμπειρία από την εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση: προβλήματα, δυσκολίες, οφέλη, προτάσεις βελτίωσης
Καριπίδου, Χρυσάνθη,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζεται από το 2000 στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2011
3 Η στρατηγική της επιμόρφωσης στη Δημόσια Διοίκηση
Καρατζόγλου, Γραμματική,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Στη σημερινή εποχή, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η ενσωμάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής δημιουργούν...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2011
4 Δημόσια διοίκηση ολικής ποιότητας και διοίκηση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δαλάκα, Ευγενία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Η ΔΟΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διοικητικό σύστημα με στρατηγικές προοπτικές και έχει ως μοναδικό του στόχο την ικανοποίηση του πελάτη ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2011
5 Διαχείριση γνώσης στη δημόσια διοίκηση
Τσαγκαλίδου, Σοφία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη της αξίας της διαχείρισης γνώσης για την δημόσια διοίκηση και η διερεύνηση της δυνα...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2011
6 Ανάλυση και σχεδιασμός ενός γενικού πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση
Λιάρος, Μιχαήλ,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση και σχεδιασμό ενός γενικού πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2011
7 Η λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση
Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών και ανατροπών, κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο σε επίπεδο αποφάσεων και χάρα...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2013-05-01
8 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η συνεισφορά της στην εξάλειψη της διαφθοράς και την βελτίωση των υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση Using e-goverment to fight corruption and to enhance public service administration
Κώτσογλου, Κυριάκος,
Never before have the Information and Communication Technologies (ICT) gained broader acceptance among ordinary users and public or private organizations and businesses. The technological distances ar...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
9 Η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση και οι περιορισμοί της The access of EU citizens to the civil service agencies and its restrictions
Πραβίτα, Μαρία-Ηλιάνα,
Η εργασία αυτή στοχεύει στην ανασκόπηση του θεωρητικού προβληματισμού περί της δυνατότητας πλήρωσης δημόσιων θέσεων από πολίτες άλλων κρατών-μελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, καθώς και στην επικαιροποίηση τ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2008
10 Η σχέση διοικητικού και πολιτικού πυλώνα στην Ελλάδα
Μουρμουρή, Μαρία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Η γραφειοκρατία, κυρίαρχο κοινωνικό φαινόμενο του 20ου αιώνα, δε περιορίζεται στα στενά όρια της δημόσιας διοίκησης, αλλά απλώνει τον ι...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2011