ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΒΕΡΑΠΑΜΙΛΗ, ΔΙΛΤΙΑΖΕΜΗ, ... PREVENTION OF THE CARDIOVASCULAR RESPONSES TO LARYNGOSCOPY AND TRACHEAL INTUBATION. A COMPARATIVE STUDY WITH VERAPAMIL, DILTIAZEM, ESMOLOL, LABETALOL AND ALFENTANIL
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΕΡΑΠΑΜΙΛΗΣ, ΔΙΛΤΙΑΖΕΜΗΣ, ΕΣΜΟΛΟΛΗΣ, ΛΑΒΕΤΑΛΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1996
2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ "ΡΟΗ-ΟΓΚΟΣ" ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ THEORETICAL STUDY OF FLOW AND VOLUME DURING PASSIVE EXPIRATION IN INTUBATED PATIENTS
ΚΟΝΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Η ΣΧΕΣΗ ΡΟΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1993
3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΗΡΕΜΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ THEORETICAL STUDY OF PASSIVE EXPIRATORY TIME IN PATIENTS WITH ENDOTRACHEAL INTUBATION
ΛΟΥΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΟΠΩΣ ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ MEAD, ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣΕΚΠΝΟΗΣIL ΚΑΙ OSL ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΚΑΤΑ Τ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1993
4 ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ. (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ ΚΑΙ ΕΤΟΜΙΔΑΤΗ) PROPOFOL AND HAEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION. (COMPARATIVE STUDY WITH THIOPENTONE AND ETOMIDATE)
ΜΠΑΡΑΜΙΛΙ, ΜΠΕΣΑΡΑ,
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΦΙΛΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ, ΕΤΟΜΙΔΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ) ΣΤΙΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1996
5 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ PREOPERATIVE EVALUATION OF DIFFICULTIES ON TRACHEAL INTUBATION AND METHODS OF MANAGEMENT
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΕΓΙΝΕ (Α) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ, (Β) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1993
6 Κλινικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά και έκβαση της πνευμονίας που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα Clinical and microbiological parameters and outcome of ventilator - associated pneumonia
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος,
Η ΠΣΑ αποτελεί τη συχνότερη λοίμωξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που αυξάνει σημαντικά τη θνησιμότητα, τη διάρκεια και το κόστος νοσηλείας. Πραγματοποιήσαμε τηνεπιδημιολογική μελέτη για την ταυτοποί...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2010
8 Πρακτικές της φροντίδας του στόματος σε Μ.Ε.Θ. ελληνικών νοσοκομείων
Φραγκάκη Μαρία,
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"
2013
10 Μελέτη των αιμοδυναμικών μεταβολών από τη χρήση του πνευμοπεριτοναίου στη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή καθώς και των μεταβολών στα αέρια του περιφερικού αίματος Arterial blood gases and haemodynamic changes due to pneumoperitoneum in laparoscopic cholecystectomy
Ανδρόνε, Ιωάννα,
Pneumoperitoneum leads to multiple changes in the mechanics of respiration, in the heart function, causes subcutaneous emphysema, pneumothorax, pneumomediastinum and carbon dioxide embolism. The aim o...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών