Εξαγωγές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 657, εμφανίζονται 51 - 60
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
51 Η αποβάθρα της Κουμανδαρίας
Pattichion Municipal Museum, Historical Archive and Research Centre Παττίχειον Δημοτικό Μουσείο, Ιστ...
Η αποβάθρα της Κουμανδαρίας από την αποβάθρα αυτή γίνονταν οι εξαγωγές των κρασιών. Λεμεσός, Δεκαετία 1950
Αψίδα - Ψηφιακές Συλλογές
52 Ανταγωνιστικότητα ελληνικού ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά
Αγιανγκατζόγλου, Ανδρομάχη Σ.,
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού παρθένου ελαιό-λαδου στη διεθνή αγορά. Η εισαγωγή της εργασίας αποτελείται από μία σύντομη ανάλυση της διαχρονική...
Ψηφιακό αποθετήριο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
53 Εξαγωγές, επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη των δέκα νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρασχίδου, Ειρήνη,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διπλωματικής σε έντυπη μορφή σε κλειστή συλλογή. ΔΙΠ ΠΛΗΡ/33 2007 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
54 Study of the hellenic economic diplomacy as a ''tool'' for national strategy in the region of South-Eastern Europe (Balkans and Turkey).
Γκινάκης, Νεκτάριος Gkinakis, Nektarios,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Η σημασία της Ελληνικής Οικονομικής Διπλωματίας ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2003 έως και 2008 (προ της οικονομικής κρίσεως), στις χώρες ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
55 Μελέτη σκοπιμότητας για την εξαγωγή λιπαντικών και λοιπών προϊόντων αυτοκινήτου στις αγορές των Βαλκανίων.
Κατσικάς, Δημήτριος,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. Στις μέρες μας η διεθνής επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών, του συ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
56 Εισαγωγές, εξαγωγές, οικονομική ανάπτυξη: έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την περίοδο 1980-2016 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
Αλεξίου, Μαρία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. Η εργασία αυτή προσπαθεί να αναλύσει τη σχέση εισαγωγών, εξαγωγών και οικονομικής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα για την Πολων...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
57 Άμεσες ξένες επενδύσεις, ΑΕΠ, εξαγωγές: μία εμπειρική έρευνα για Ελλάδα - Ισπανία - Πορτογαλία.
Τέμπου, Αικατερίνη,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την πιθανή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI, Foreign D...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
58 Green logistics: ο ρόλος τους στην εξαγωγή ελαιολάδου.
Τσακαλίδου, Σοφία,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. Ο αντίκτυπος των logistics στην αλλαγή του κλίματος και στην καταστροφή του περιβάλλοντος προσέλκυσε τα τελευταία χρόνια την αυξανόμενη...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
59 Εμπειρική διερεύνηση της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της μεταβολής του ΑΕΠ, των επενδύσεων και των εξαγωγών για το Ηνωμένο Βασίλειο: μία ARDL προσέγγιση.
Τσικοπούλου, Ιφιγένεια,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. H παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ (ποσοστιαία μεταβολή), τις επενδύσεις και τις εξαγωγές (ποσοστιαία μεταβολή) για το...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
60 Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης εξαγωγών ελληνικής εταιρείας τροφίμων
Τόλιος, Παναγιώτης,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015. Το δυσµενές επιχειρηµατικό κλίµα που επικρατεί στην Ελλάδα δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το κλί...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο