Επικοινωνία στην εκπαίδευση
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή: η επίδραση του φύλου του εκπαιδευτικού στη μη λεκτική επικοινωνία του με μαθητές, μαθήτριες Nonverbal communnication teacher - student: the influence of teacher's gender in the nonverbal communication with male and female students
Γιάννου, Βασιλική,
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιδράσεων που μπορεί να έχει η μη λεκτική επικοινωνία και συμπεριφορά του άνδρα και της γυναίκας εκπαιδευτικού σε μαθητές και μαθήτριες αντίστοιχα, κατ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2 Μεσοκολπική – Μεσοκοιλιακή επικοινωνία Atrial – ventricular septal defect
Ντόκου, Μαριάννα Πολυκανδριώτη, Μαρία Παναγιωτόπουλος, Τ. Λάγγας, Δ.,
Έρευνα Το Βήμα του Ασκληπιού Η μεσοκολπική και η μεσοκοιλιακή επικοινωνία αποτελούν τις πιο συχνές συγγενείς καρδιοπάθειες που φέρει το άτομο «εκ γενετής». Σκοπός: Σκοπός της παρούσης αναδρομικής μελέ...
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
3 Μεσοκολπική – μεσοκοιλιακή επικοινωνία και δημόσια υγεία
Ντόκου, Μαριάννα,
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία», ΕΣΔΥ – ΤΕΙ-Α 62 Η μεσοκολπική και η μεσοκοιλιακή επικοινωνία είναι πιο συχνές συγγενείς καρδιοπάθειες. Η πρώιμη διάγνωση αποτελεί θέμα υψίστ...
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
4 Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία
Μανώλης, Δημήτριος,
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της αξίας της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας για να ανιχνεύσει την ανάγκη των εταιρειών στο σύγχρονο διεθνές καιανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον να...
Διώνη
2007-06-25
5 Η χρήση της εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας στο τομέα της λογοθεραπείας για αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων με μειωμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία
Σαμψών, Νικολέτα,
Background : Alternative and Augmentative Communication (AAC) is an area that is increasingly being developed thanks to technology. People who are unable to communicate via the oral communication (spe...
Ktisis Institutional Repository
6 Η ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ και η εφαρμογή της στο μάρκετινγκ των εκδηλώσεων
Μαναβοπούλου, Ιωάννα Εκτάιτ, Μιχαήλ,
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2009 Η εργασία αυτή έχει ως βασικό αντικείμενο την ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ και πώς αυτή εφαρμόζεται στο...
Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!
7 Η επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκόμενων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. Communication between tutors and students in distance education. The case of the training program for instructors of the center for continuing education and adult's distance education
Fotis Zygouris; Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δυτ. Μακεδονίας Ilias Mavroidis; Ελληνικό Ανοικτ...
Η επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα κ&alpha...
Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
2011-08-29
8 Επιχειρησιακή επικοινωνία, εσωτερική και εξωτερική
Στεφάνου, Δέσποινα Τάσσιου, Ντανιέλλα,
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2012 --αα4003 Ο σκοπός της εργασία αυτής είναι να προβληθεί η επιχειρησιακή επικοινωνία από όλες τις πλευρές της, κ...
Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!
9 Επιχειρησιακή επικοινωνία, εσωτερική και εξωτερική
Τάσσιου, Ντανιέλλα Στεφάνου, Δέσποινα,
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2012 --αα4003 Ο σκοπός της εργασία αυτής είναι να προβληθεί η επιχειρησιακή επικοινωνία από όλες τις πλευρές της, κ...
Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!
10 Συμμετοχικές διδακτικές προσεγγίσεις και επικοινωνία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: απόψεις και στάσεις ελλήνων φοιτητών Participatory teaching approaches and communication in higher education: views and attitudes of Greek college students
Πονήρη, Μαρία,
115σ., πίν., διαγρ., σχ. Ο στόχος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της ποιοτικής χρήσης των ικανοτήτων των φοιτητών με σκοπό να μάθουν. Τα μαθησιακά αποτελέσματ...
ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
2013