Εστεροποίηση
Σύνολο αποτελεσμάτων: 24, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Ενζυμική εστεροποίηση μονο- και πολυ- υδρόξυ ενώσεων Enzymatic esterification of mono- and poly- hydroxy compounds
Σερέτη, Βασιλική,
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2001
2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ (ΔΙ-) ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΖΥΜΟ ΛΙΠΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ STUDY OF HYDROLYSIS/(TRANS) ESTERIFICATION OF TRIGLYCERIDES IN MICROEMULSIONS WITH LIPASE
Βαλής, Θωμάς,
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΙΠΑΣΗΣ ΤΟΥ R. DELEMAR ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΝΙΟΝΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΕΝΕΡ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1994
3 Ενζυμική σύνθεση ακυλιωμένων παραγώγων φυσικών αντιοξειδωτικών σε μη συμβατικά συστήματα. Αξιολόγηση της βιολογικής και αντιοξειδωτική... Enzymatic synthesis of acylated derivatives of natural antioxidants in non-conventional media. Evaluation of their biological and antioxidant activity
Μέλλου, Φωτεινή,
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η ενζυμική σύνθεση ακυλιωμένων παραγώγων φυσικών αντιοξειδωτικών φαρμακολογικού ενδιαφέροντος με λιπαρά οξέα, σε μησυμβατικά συστήματα. Ακολούθησε η απομόν...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2006
4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ Ν, Ν-ΔΙΣ(2-ΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛ)ΑΝΙΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF MODIFIED STEROIDAL ESTERS WITH N, N-BIS(2-CHLOROETHYL)ANILINE DERIVATIES
ΠΑΙΡΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ,
THE COMPOUNDS HERE PREPARED ARE STEROIDAL ESTERS OF N,N-BIS (2- CHLOROETHYL)ANILI WITH SEVERAL OF THE STEROIDS MODIFIED TO THE A OR D LACTAMS BEFORE ESTERIFICATION. SIXTEEN COMPOUNDS WITH POSSIBLE CYT...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1987
5 Ενζυμική δια-εστεροποίηση λιπών και ελαίων μέσα σε μικρογαλακτώματα Enzyme catalyzed interesterification of fats and oils in microemulsions
Ξενάκης, Αριστοτέλης Xenakis, Aristotelis,
Η δια-εστεροποίηση των λιπών και των ελαίων είναι μια από τις επεξεργασίες βελτίωσης που απασχολεί πολλές βιομηχανίες τροφίμων. Η κλασική μέθοδος της χημικής κατάλυσης που ακολουθείται, έχει πολλά μει...
Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
6 Κινητική μελέτη της μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινων φυτικών ελαίων Kinetics study of transesterification and esterification of acidic vegetable oils
Πασιάς, Στέργιος,
The aim of this thesis was to study the transesterification reaction of vegetable oils and esterification reaction of free fatty acids in batch and plug flow reactors, the identification of parallel r...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
7 Σύνθεση και μελέτη νέων παραγώγων της ιβουπροφαίνης και της προλίνης με πιθανή πολύπλευρη δράση κατά της νόσου alzheimer Synthesis and study of novel ibuprofen and proline derivatives with potential multifunctional activity against alzheimer's disease
Σίσκου, Ιωάννα,
Στη σύγχρονη εποχή οι νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπως η νόσος του Alzheimer (ΝΑ), συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων αιτιών νοσηρότητας μαζί με τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τον καρκίνο. Εκτιμάται...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2007
8 Σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση βιολογικής δραστικότητας νέων στεροειδών εστέρων με τροποποιημένους αλκυλιωτικούς παράγοντες
Παπακωνσταντίνου, Ιωάννα,
Εξήντα έξη χρόνια μετά την εμφάνιση της πρώτης δημοσίευσης που αφορούσε στη θεραπεία με τη χρήση μουσταρδών αζώτου και ενώσεις που ανήκουν στη θεραπευτική αυτή κατηγορία, όπως το κυκλοφωσφαμίδιο και η...
Νημερτής
2012-03-13
9 Σχέση δομής-λειτουργίας και μεταγραφική ρύθμιση της απολιποπρωτεϊνης Α-Ι του ανθρώπου
Κούκος, Γεώργιος,
Η απολιποπρωτεΐνη Α-Ι (αποΑ-Ι) είναι η κύρια πρωτεΐνη των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) και παίζει σημαντικό ρόλο στην βιογένεση, τη δομή, την λειτουργία και την συγκέντρωση της HDL στο πλάσμα...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
2007-07-26
10 Βιοτεχνολογική αξιολόγηση των εστερασών του φερουλικού οξέος ως εργαλείων σύνθεσης βιολογικά ενεργών ενώσεων Biotechnological evaluation of feruloyl esterases as tools for the synthesis of biologically active compounds
Βαφειάδη, Χριστίνα,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο τη βιοτεχνολογική αξιολόγηση μίας κατηγορίας ενζύμων, των εστερασών του φερουλικού οξέος (E.C. 3.1.1.73), ως προς τη συνθετική τους ικανότητα με στόχ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2007