ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Μελέτη των πυρηνικών πρωτεϊνών στα καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου Study of the Expression of the Nuclear Matrix Proteins in Human Colon Cancer
Τουμπανάκη, Αγγελική,
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, είναι ο τρίτος συχνότερα αναφερόμενος καρκίνος στις ανεπτυγμένες χώρες και μία από τις βασικότερες αιτίες νοσηρότητας καιθνησιμότητας, παγκοσμίως. Στην προσπάθ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2010
2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ CERATITIS CAPITATA STUDY OF CUTICLE GENES OF THE INSECT CERATITIS CAPITATA
ΤΣΙΛΗΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΝΥΜΦΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ CERATITIS CAPITATA. ΟΙ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ SDS ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕ ΜΗΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ (NATIVE) ΗΛΕΚΤ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1995
3 Μελέτη των πρωτεϊνών σε διάφορες ποικιλίες κρασιών Study of protein in various varieties of wine
Φουρναράκη, Έλλη Ε.,
Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε καταβύθιση, διαχωρισμός και ταυτοποίηση πρωτεϊνών σε οίνους και γλεύκη σε ελληνικές και ξενικές ποικιλίες σταφυλιών, σε διαφορετικά στάδια οινοποίησης και από διαφ...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
4 ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ AGROPYRON JUNCEUM (L)P. BEAUV ΚΑΙ Α. ELONGATUM (HOST) P. BEAUV. ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ BIOSYSTEMATIC STUDY OF THE POLYPLOID COMPLEXES AGROPYRON JUNCEUM (L) P. BEAUV AND A. ELONGATUM (HOST) P. BEAUV OF N. GREECE
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ AGROPYRON BESSARABICUM 2X ΚΑΙ AGROPYRON JUNCEUM 6X ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΕΣΣΥΜΠΛΕΓΜΑ AGROPYRON JUNCEUM (L) P. BEAUV.ΚΑΙ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1989
5 Μελέτη των πρωτεϊνών στους βλαστοφόρους οφθαλμούς της ελιάς (Olea europaea, L. cv ''Kalamon'') την περίοδο της διαφοροποίησης των ανθοφόρων οφθαλμών.
Τζανετάκης, Νικόλαος Κ.,
Η διαδικασία της διαφοροποίησης των οφθαλμών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο του βιολογικού κύκλου των ανώτερων φυτών, καθώς από αυτή εξαρτάται σε μεγάλοβαθμό η αναπαραγωγή και κατά συνέπεια η...
Ψηφιακό αποθετήριο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
2012
6 Μελέτη του ρόλου των πρωτεϊνών του πυρήνα του φωτοσυστήματος ΙΙ Study of the role of the proteins of photosystem II core complex
Κουιμτζόγλου, Ελένη,
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΑΙΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1999
7 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ- ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ PHASEOLUS VULGARIS CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE THYLAKOIDS AND THE PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES DURING CHLOROPLAST DEVELOPMENT OF PHASEOLUS VULGARIS LEAVES
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ,
ΜΕΛΕΤΗΣΑΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ- ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΩΤΟΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ ΠΛΑΣΤΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ. ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΑΠΟΜΟΝ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1985
8 Μελέτη των πρωτεϊνών του εκκριτικού συστήματος τύπου IV της Coxiella Burnetii Study of proteins of the secretion system type IV of Coxiella Burnetii
Μαθιουδάκη, Ειρήνη Κ.,
Η Coxiella burnetii είναι ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο βακτήριο, το οποίο προκαλεί τον πυρετό Q στον άνθρωπο και σε άλλα θηλαστικά ζώα. Μελέτες στο συγκεκριμένο βακτήριο έχουν δείξει πως, για την επιβ...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
9 Μελέτη των πρωτεϊνών στους ανθοφόρους οφθαλμούς της ελιάς (Olea europaea, L. cv ''Kalamon'') την περίοδο της διαφοροποίησης τους.
Στεφάνου, Μαριάνθη Σ.,
Η διαδικασία της διαφοροποίησης των οφθαλμών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο του βιολογικού κύκλου των ανώτερων φυτών, καθώς από αυτή εξαρτάται σε μεγάλοβαθμό η αναπαραγωγή και κατά συνέπεια η...
Ψηφιακό αποθετήριο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
2012
10 Μελέτη του μεμβρανικού κλάσματος του βακτηρίου Pseudomonas sp. phDV1 με μεθόδους πρωτεομικής ανάλυσης Study of the membrane fraction of the bacterium Pseudomonas sp. phDV1 using proteonic analysis methods
Νικολάκη, Αντιγόνη,
Πολλά στελέχη που ανήκουν στο γένος Pseudomonas χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να μελετηθούν οι προσαρμοστικοί μηχανισμοί που αναπτύσσονται, σε σχέση με την ανθεκτικότητά τους έναντι τοξικών συγκ...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
2010-12-13