Λιμάνι Πειραιά
Σύνολο αποτελεσμάτων: 57, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Το λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη The port of Piraeus and its contribution to the local development
Λεουτσάκου, Σταυρούλα,
235σ., εικ., πίν., διαγρ. Τα Λιμάνια έχουν αποτελέσει ιστορικά παράγοντες Τοπικής Ανάπτυξης, συνδεόμενα άμεσα με τη πόλη στην οποία βρίσκονταν και κλιμακώνοντας την εμβέλεια τους σε εθνικόαλλά και διε...
ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
2009-10-19
2 Στρατηγικές ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού και της ικανοποίησης των πελατών του
Πατσιούρας, Χρήστος Κ.,
Το βασικό ερώτημα το οποίο ανακύπτει λοιπόν με βάση τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό είναι ποιες είναι οι κατάλληλες στρατηγικές σε επίπεδο μάρκετινγκ έτσι ώστετο λιμάνι του Πειραιά να παραμείνει αν...
Διώνη
3 Γεωχημική μελέτη σε επιφανειακά ιζήματα του επιβατικού τμήματος του Λιμένα Πειραιώς
Αρβανίτης, Λεωνίδας,
Το λιμάνι του Πειραιά είναι το πιο σημαντικό της Ελλάδας και ένα από τα σπουδαιότερα της Μεσογείου. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού λαμβάνουν χώρα ένα πλήθος απόδραστηριότητες που επιβαρύνουν σημαν...
Νημερτής
2008-10-01
4 Οικονομετρική διερεύνηση της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά (έτη 2006-2010)
Γεωργαλή, Βασιλική,
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά κατά τα έτη 2006 - 2010. Θα εξετασθούν όλοι οι τύποι διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, οι εισαγωγές, οι ε...
Διώνη
5 Η κρουαζιέρα και η οικονομική της επίπτωση στα λιμάνια και την ενδοχώρα τους: η περίπτωση του Πειραιά
Σαμαράς, Απόστολος Ε.,
Ο κλάδος της κρουαζιέρας συνδέεται άμεσα με τη ναυτιλία, την τουριστική οικονομική δραστηριότητα γενικότερα και το θαλάσσιο τουρισμό ειδικότερα, αφού δεν προσφέρει μόνο μεταφορικές υπηρεσίες αλλά και ...
Διώνη
6 Η εμπορική σχέση Κίνας - Ευρώπης και η εξέλιξη της διακίνησης ε/κ κατά την περίοδο 2006-2011: η περίπτωση του Πειραιά
Αρταβάνη, Δέσποινα Χ.,
Τα 20 προηγούμενα χρόνια έγιναν μάρτυρες μίας μεγάλης αλλαγής στην Κινεζική οικονομία και το ρόλο της στο Παγκόσμιο Εμπορικό Ισοζύγιο. Η Κίνα από μία καθαρά αγροτική οικονομία έφτασε να είναι μία από ...
Διώνη
7 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1835 ΩΣ ΤΟ 1985 THE EVOLUTION OF THE PORT OF PIREUS AND ITS ROLE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OFTHE INSIDER PIREUS AREA FROM 1835 TO 1985
ΠΑΡΔΑΛΗ-ΛΑΙΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
DESIGNATION AND HISTORICAL EXAMINATION OF THE PROBLEMS OF THE CITY AND THE PORTOF PIREUS ON THE BASIC OF THE HISTORICAL EVOLUTION AND THEIR INTERACTION. ASCERTAINMENT AND ANALYSIS OF THE ROLE OF THE T...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1990
8 Διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά: προβληματισμοί και προοπτικές Managing containers in the port of Piraeus: problems and prospects
138σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και στην διαχείριση τους από τα λιμάνια. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η διαχεί...
ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
2010
9 Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος στα λιμάνια: η περίπτωση (case study) του λιμένα του Πειραιά
Χωρέμη, Κωνσταντίνα,
Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος απασχολεί όλο και περισσότερο. Η αύξηση της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές, προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλ...
Διώνη
10 Διερεύνηση τάσεων της εγχώριας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά
Παντελής, Εμμανουήλ Ν.,
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί και να εκτιμηθεί η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 2001 και έπειτα . Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρ...
Διώνη