ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ
Σύνολο αποτελεσμάτων: 16, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΣΚΙΟΠΟΙΗΣΗΣ CRYSTALLISATION OF DRUGS IN PRESENCE OF POLYMERS BY THE SOLVENT CHANGE TECHNIQUE AND EFFECTS ON THEIR TABLETTING PROPERTIES
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ,ΟΠΩΣ: ΑΓΑΡ, ΖΕΛΑΤΙΝΗ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 4000 ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΠΥΡΟΛΙΔΟΝΗ 10000. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ Η ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1998
5 Η επίδραση της συνεχούς υποδόριας χορήγησης ροπιβακαϊνης δια και μετεγχειρητικά στο μετεγχειρητικό πόνο μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή The effect of intraoperative and postoperative continuous subcutaneous infusion of ropivacaine on pain intensity after laparoscopic cholecystectomy
Vassi, Aimilia Βάσση, Αιμιλία,
Background: Wound infusion with local anesthetics has been used for postoperative pain relief with variable results. We hypothesized that perioperative continuous infusion of ropivacaine would affect ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
6 Ανάπτυξη και διαπίστευση μεθόδου ανάλυσης του splentir με RP-HPLC Method development and method validation of splentir using RP-HPLC
Παραβολιδάκη, Μαρία,
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και διαπίστευση μεθόδου ανάλυσης του SPLENTIR. Το SPLENTIR είναι ένα παυσίπονο-αναλγητικό σκεύασμα με ευρεία κυκλοφορία στην αγορά. Στην βιβλιογραφία δε...
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
2011-04-04
7 Ιστορική αναδρομή της θεραπείας του πόνου History of pain theraphy
Λώλα, Κωνσταντίνα,
όπως το λαύδανο, η σημασία του οποίου τονίστηκε από τον Άγγλο γιατρό Thomas Sydenham. Επίσης επανέρχεται στο προσκήνιο η αναλγητική δράση του φλοιού της ιτιάς, ενώ εισάγεται από την Κίνα η μέθοδος του...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2010
8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΕΤΡΑΣΘΕΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ANALYTICAL APPLICATIONS OF CHEMILUMINESCENCE BY REDUCTION OF TETRAYALENT CERIUM
ΚΟΥΚΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ,
THIS DOCTORAL THESIS IS FOCUSED ON THE STUDY OF NEW CHEMILUMINESCENT REACTIONS WHICH OCCUR DURING REDUCTION OF TETRAVALENT CERIUM. THESE REACTIONS ARE AMONGSTTHE FEW EXAMPLES OF CHEMILUMINESCENCE REAC...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1990
9 Η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ριζική προστατεκτομή με τη χορήγηση μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of postoperative pain after radical prostatectomy
Μάζαρης, Ευάγγελος,
Σκοπός: Η συστηματική χορήγηση μη στερινοειδών αντιφλεγμονοδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) μετά από οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή (RRP) συνήθως αποφεύγεται λόγω της αντιαιμοπεταλιακής τους δράσης και της πιθαν...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2008
10 Χορήγηση νέου αντιφλεγμονώδη παράγοντα μετά από βλάβη περιφερικού νεύρου. Συμπεριφορικά τεστ αξιολόγησης της βλάβης και της αποκατάστασής της.
Μαθιοπούλου, Γεωργία Κωνσταντίνου,
Παρά την αξιοσημείωτη ικανότητα αναγέννησης του περιφερικού νευρικού ιστού, η λειτουργική αποκατάσταση παραμένει δυσεπίλυτο πρόβλημα. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης εν...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη