Υποκίνηση
Σύνολο αποτελεσμάτων: 85, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Υποκίνηση σε στελέχη και διοικητικό προσωπικό του δημοσίου, με έμφαση στον τομέα της δικαιοσύνης - θεωρητικό υπόβαθρο και εμπειρική διερεύνηση
Κατραμάδου, Φωτούλα,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010. Η υποκίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της αποστολής και των επιμέρους στόχων ενός οργανισμ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2 Υποκίνηση στελεχών σε ξενοδοχεία.
Ταουσιάνη, Πολυξένη,
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η αναγνώριση μέσων υποκίνησης των γενικών διευθυντών, των διευθυντών τμημάτων και των προϊσταμένων στο...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
3 Η υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού : συγκριτική ανάλυση σε ξενοδοχειακές μονάδες
Θεοδώρου, Κυριακή,
Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο, η υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να επιτύχει καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι στόχοι των εργα...
Διώνη
4 Οργάνωσιακή δέσμευση και υποκίνηση του επιστημονικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
Ευθυμιάδου-Χούτρη, Κατερίνα,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η οργανωσιακή δέσμευση και η υποκίνηση των εργαζομένων είναι παράγοντες καθοριστικοί για την απόδοση των εργαζομένων. Η οργανωσιακή δέσμευση αναφέρεται στα συναισθή...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2012-03-01
5 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης, υποκίνησης και οργανωσιακής δέσμευσης επαγγελματιών υγείας του Ελληνικού ΕΣΥ
Λημνιός, Ιωάννης,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Εισαγωγή. Η υποκίνηση, η εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση είναι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή συμπεριφορά των ατόμων και έχουν συνδεθείμε ...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2013-07-01
6 Οργανωσιακή κουλτούρα, υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματικότητα
Μητσόπουλος, Κωνσταντίνος,
Στις σύγχρονες οικονομίες, νέες μορφές επιχειρήσεων (διεθνείς, πολυεθνικές, υπερεθνικές) απαιτούν την συνύπαρξη διαφορετικών κουλτουρών. Οι εθνικές κουλτούρες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις που είναι ρι...
Διώνη
2008-10-23
7 Η υποκίνηση του διοικητικού προσωπικού σε έναν οργανισμό σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Περίπτωση Γ.Ν.Ε. Θριασίου
Καραμπέρη, Μαρία,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε εργασιακό χώρο αποτελεί βασικό ζήτημα για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, αφού συνδέεται με την αύξηση της αποδοτικότητα...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2013-05-01
8 Ηγεσία και υποκίνηση εργαζομένων Leadership and personnel motivation η περίπτωση ξενοδοχείου εποχικής λειτουργίας case study on the operation of a seasonal hotel
Θεοχάρης, Νίκος Μελισίδου, Σγουρώ Κασέρης, Εμμανουήλ,
Τουριστικά θέματα Tourism Issues Περίληψη: Το άρθρο αυτό έχει στόχο την ανάλυση και την αξιολόγηση των μεθόδων ηγεσίας που επιλέγονται για την διοίκηση ενός ξενοδοχείου εποχικής λειτουργίας καθώς και ...
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
9 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και διοίκηση ολικής ποιότητας: ο σύγχρονος προβληματισμός
Βουλγαρίδου, Ελεονώρα,
Στόχος της μελέτης αυτής είναι, αφού αναλύσει τις έννοιες της διοίκησης ολικής ποιότητας, της διοίκησης προσωπικού και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τη βοήθειατων πλέον σύγχρονων επιστημονικών συγ...
Διώνη
2006-04-03
10 Συστήματα αξιολόγησης αποδοτικότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
Τζεβελέκος, Ανδρέας,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών των συστημάτων της αξιολόγησης και της κινητοποίησης προσωπικού που εφαρμόζονται σε ελληνικές επιχειρ...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2011-10-01