νικόλαος μάντζαρος
Σύνολο αποτελεσμάτων: 45, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Ο προσολωμικός Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος και το έργο του The presolomian Nikolaos Halikiopoulos Mantzaros and his work
Καρδάμης, Κωνσταντίνος,
The scope of the present thesis is to investigate the life and the works of Nikolaos Halikiopoulos Mantzaros (Niccolo Calichiopulo Manzaro, 1795–1872) between 1795 and 1835. The connection of the Corf...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2006
3 Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος Mantzaros-Chalikiopoulos Nikolaos
Απεικόνιση: ξυλογραφία
Πανδέκτης
1874
4 Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος Mantzaros-Chalikiopoulos Nikolaos
Απεικόνιση: ξυλογραφία
Πανδέκτης
1887
5 Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος Mantzaros-Chalikiopoulos Nikolaos
Απεικόνιση: λιθογραφία
Πανδέκτης
6 Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος Mantzaros-Chalikiopoulos Nikolaos
Μαγυσινός Η.,
Απεικόνιση: ξυλογραφία
Πανδέκτης
1890
7 Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος Mantzaros-Chalikiopoulos Nikolaos
Απεικόνιση: λιθογραφία
Πανδέκτης
8 Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος Mantzaros-Chalikiopoulos Nikolaos
Καλοσγούρος Γ.,
Απεικόνιση: ελαιογραφία
Πανδέκτης
9 Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος Mantzaros-Chalikiopoulos Nikolaos
Απεικόνιση: λιθογραφία Απεικόνιση αναπαργωγής: κλισέ λιθογραφίας
Πανδέκτης
10 Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος Mantzaros-Chalikiopoulos Nikolaos
Τόμπρος Μιχάλης,
Απεικόνιση: προτομή μαρμάρινη Απεικόνιση αναπαργωγής: κλισέ προτομής
Πανδέκτης
1935