CONTINUOUS
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών απορριμμάτων για παραγωγή βιοκαταλυτών για συνεχή ερυθρά οινοποίηση σε χαμηλές θερμοκρασίες και μηλογαλακτική ζύμωση των οίνων Explotation of agro-industrial wastes for production of biocatalyst for continuous red wine making in low temperatures and malolactic fermentation of wines
Αγουρίδης, Νικόλαος,
The main interest of this thesis is the utilization of agro-industrial wastes for production of biocatalysts for red wine making at low temperatures and the malolactic fermentation of wine. In the fir...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2 Continuous production of wine in a tower fermentor using entrapped yeast cells in double layer alginate – chitosan beads
Δριχούτης, Πάνος Νερατζής, Ηλίας Θ. Λιούνη, Μαρία,
e-Journal of Science & Technology e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Continuous production of wine in a tower fermentor by entrapped yeast cells of Saccharomyces cerevisiae in double layer alginate –...
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
3 ΠΤΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΚΙΣΣΗΡΗ, Γ-ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ... VOLATILE BYPRODUCTS IN CONTINUOUS WINE MAKING USING IMMOBILIZED CELLS ON KISSIRIS,Γ-ALUMINA AND ALGINATES AND DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL SCALE OF A PILOT PLANT FOR FERMENTATION IN THE PRESENCE OF KISSIRIS
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Ο ΣΧΗΜΑ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1995
4 ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ Η ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΦΗ ONE LAYER CLOSURE OF MIDLINE INCISION WITH CONTINUOUS VERSUS INTERRUPTED SUTURE
ΤΑΧΤΕΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 230 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΕΣΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ. Η ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΥΛΙΚΟ ΡΑΦΗΣ ΤΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ. Η ΑΞΙΟΛΟΓ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1995
5 Continuous runge-kutta-nyström methods for initial value problems with periodic solutions
Παπαγεωργίου, Γεώργιος Φαμέλης, Ιωάννης Θ.,
Computers & Mathematics with Applications In the present work, we are concerned with the derivation of continuous Runge-Kutta-Nyström methods for the numerical treatment of second-order ordinary diffe...
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
6 Continuous adjoint methods for steady and unsteady turbulent flows with emphasis on the accuracy of sensitivity derivatives Η συνεχής συζυγής μέθοδος για μόνιμες και μη-μόνιμες τυρβώδεις ροές με έμφαση στην ακρίβεια των παραγώγων ευαισθησίας
Kavvadias, Ioannis Καββαδίας, Ιωάννης,
The present thesis deals with the mathematical formulations, programming and validation of continuous adjoint methods to steady and unsteady turbulent flows with emphasis on the accuracy of the comput...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ WALSH ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ WALSH ANALYSIS OF CONTINUOUS MEASURES
ΜΠΙΣΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
WE GIVE A CHARACTERIZATION OF THE CONTINUITY OF MEASURES ON LOCALLY COMPACT METRIZABLE GROUPS G, BASED ON THE WALSH ANALYSIS OF MEASURES. WE USE THIS CHARACTERIZATION TO PROVE THAT FOR EVERY COMPACT S...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
1991
8 Combining fuzzy vector quantization with linear discriminant analysis for continuous human movement recognition
Gkalelis, N. Tefas, A. Pitas, I.,
In this paper, a novel method for continuous human movement recognition based on fuzzy vector quantization (FVQ) and linear discriminant analysis (LDA) is proposed. We regard a movement as a unique co...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
9 Χειρουργικά προβλήματα ασθενών με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας που βρίσκονται σε πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργία... Surgical problems of patients at the final renal failure stage who are under substitution programe of renal function with continuous ambulatory peritoneal dialysis
Τσούλκας, Θωμάς,
Εισαγωγή: Η Περιτοναϊκή Κάθαρση είναι μέθοδος υποκατάστασης του τελικού σταδίου της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, όπως και η αιμοκάθαρση. Οι ασθενείς που υποβάλλονται στη μέθοδο αυτή παρουσιάζουν όλα ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2003
10 Κατασκευή απολύτως συνεχών τυχαίων μέτρων πιθανότητας On the construction of absolutely continuous random probability measures
Κουβαράς, Γεώργιος,
Η παρούσα Διατριβή εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της μη παραμετρικής Μπεϋζιανής Στατιστικής. Τα κύρια προβλήματα που μελετώνται αφορούν την κατασκευή απολύτως συνεχών τυχαίων μέτρων πιθανότητας...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2010