Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, τεύχ. 45 (2006)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 12, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Globalization and profits in Balkans
Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. Δεληθέου, Βασιλική,
2009-09-21
4 Δημόσιες επενδύσεις: αναγκαιότητα και στόχοι
Μπριστογιάννη-Κάρλου, Φωτεινή (Έφη),
2009-09-21
5 Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, τεύχ. 45 (2006) Revue de decentralization d'administration locale et de developpment regional Review of decentralization local government and regional development
Υπότιτλος: Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
2009-09-16