Νηλέας Καμαράδος
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 11 - 20
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
11 15 Αυγούστου
Incipit: 1) α) Ω του παραδόξου θαύματος, β) Βαβαί, γ) Την σην δοξάζουσι κοίμησιν, (Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε Κύριε, Ένεκεν του ονόματός σου υπέμεινά σε Κύριε, Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, Ότι ...
12 15 Δεκεμβρίου: Δόξα Εσπερινού Αγίου Ελευθερίου
Incipit: Νέ Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Ιερεύς ενομότατος [Ιερεύς εννομώτατος] Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 609 Αρ. Φύλλων: 6 Αριθμός Κουτιού: 14 Κύκλος: Χειρόγραφα Βασ....
13 17 μουσικαί συνθέσεις Τη Δ΄ Δεκεμβρίου
Incipit: 1) Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε [...] Ότε εν σταδίω τω φρικτώ, Ένεκεν του ονόματός σου υπέμεινά σε Κύριε [...] Μίαν η Βαρβάρα αληθώς, Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός [...] Ρίζης ω Βαρβάρα σκ...
14 19 μουσικαί συνθέσεις
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Ήχοι Αρ. Φακέλου: 59 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 2 Περιγραφή υλικού: Κενός φάκελος Μέρη: Ιούλιος' Γλώσσα: Ελληνική
15 1906 / Δόξα Εσπερινού / Αγίων Πάντων [Εις το Κύριε εκέκραξα]
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 1086 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 25 Κύκλος: Συνθέσεις των δώδεκα μηνών, διάφορα δοξαστικά Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γραφέας: Βασίλει...
16 2 Φεβρουαρίου
Incipit: 1) Νέ Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Και νυν [...] Ανοιγέσθω η πύλη του ουρανού σήμερον, 2) Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Ερευνάτε τας Γραφάς, 4) Χέρσον αβυσσοτόκον, Ως είδεν Ησαΐας, Σε τον εν πυρί δροσ...
17 21 μουσικαί συνθέσεις Αγ. Δημητρίου
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 534 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 12 Κύκλος: Οκτώβριος Περιγραφή υλικού: Κενός φάκελος Μέρη: Ακολουθία Αγίου Δημητρίου Γραφέας: ? Νικό...
18 22 Ιουλίου
Incipit: 1, 4, 6) Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε Κύριε [...] Μύρα προσεκόμισας Χριστώ, Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός [...] Επλήσθης συνέσεως πολλής, 2, 5, 7) Αινείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη [...] Η ...
19 25 Ιουλίου
Incipit: 2, 3) Ζωήν την κυήσασαν, 4) Προγόνων Χριστού. Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 739 Αρ. Φύλλων: 11 Αριθμός Κουτιού: 18 Κύκλος: Μηναίο-Ιούλιος Μέρη: 1) Άνθρωποι κ...
20 26 Ιουλίου
Incipit: 1) Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε Κύριε [...] Μάρτυς αθλητά Ερμόλαε ιερωτάτην ζωήν, Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός [...] Έρμιππόν τε και Ερμόλαον και Ερμοκράτην πιστώς, Αινείτε τον Κύριον πάν...