Νηλέας Καμαράδος
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 21 - 30
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
21 27 Ιουλίου
Incipit: 2, 3, 4) Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε Κύριε τις υποστήσεται [...] Ο επαξίως κληθείς Παντελεήμων, Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός [...] Ο ιαμάτων την χάριν δεδεγμένος, Αινείτε τον Κύριον πάντ...
22 31 φύλλα. Ακολουθία των αγίων και αχράντων παθών τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 910 Αρ. Φύλλων: 33 Αριθμός Κουτιού: 22 Κύκλος: Τη αγία και μεγάλη Πέμπτη, Χερουβικά ήχος πρώτος Χρονολογία: 1952, 1953 Μέρη: 1) Έντυπος,...
23 31 φύλλα. Ακολουθία των αγίων και αχράντων παθών τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 911 Αρ. Φύλλων: 33 Αριθμός Κουτιού: 22 Κύκλος: Τη αγία και μεγάλη Πέμπτη, Χερουβικά ήχος πρώτος Χρονολογία: 1952, 1953 Μέρη: 1) Έντυπος,...
24 32 φύλλα. Ακολουθία των αγίων και αχράντων παθών τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας
Incipit: 2)α)Άρχοντες Λαών [...]Τας αισθήσεις ημών, β) Έδραμε λέγων ο Ιούδας [...] Δόξα Πατρί [...] Όν έτεκες Παρθένε, γ)Εν τω δείπνω σου Χριστέ [...] Εις τριάκοντα αργύρια Κύριε [...] Γρηγορείτε και ...
25 33 φύλλα. Ακολουθία των αγίων και αχράντων παθών τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας
Incipit: 2)α)Άρχοντες Λαών [...]Τας αισθήσεις ημών, β) Έδραμε λέγων ο Ιούδας [...] Δόξα Πατρί [...] Όν έτεκες Παρθένε, γ)Εν τω δείπνω σου Χριστέ [...] Εις τριάκοντα αργύρια Κύριε [...] Γρηγορείτε και ...
26 4 φυλ. Τη αγία και μεγάλη Τετάρτη εσπέρας : απόστιχα
Incipit: 2) α)Ο εσθίων άρτους [...] Σήμερον ο Ιούδας, β)Λόγον παράνομον [...] Μηδείς ώ πιστοί Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 906 Αρ. Φύλλων: 6 Αριθμός Κουτιού: 22 Κύκλο...
27 4 φύλλα Τη αγία και μεγάλη Πέμπτη εσπέρας : απόστιχα : συλλογή
Incipit: 2) Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου [...] Λαός δυσσεβής [...] Ο δε Θεός Βασιλεύς ημών [...]Επί ξλυλοθ βλέπουσα, 3) Και νυν [...] Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία:...
28 40 μουσικαί συνθέσεις
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 96 Αριθμός Κουτιού: 3 Κύκλος: Νηλ. Α. Καμαράδου Τριώδιον και Εωθινά Περιγραφή υλικού: Κενός φάκελος Μέρη: 1) 13 μουσικαί συνθέσεις Τριώδι...
29 5 φύλλα. Ότε οι ένδοξοι μαθηταί
Incipit: 2) Αλληλούια. Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί, 3) Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 899 Αρ. Φύλλων: 7 Αριθμός Κουτιού: 22 Κύκλος: Τη αγία και μεγάλ...
30 5 φύλλα. Ότε οι ένδοξοι μαθηταί
Incipit: 2) Αλληλούια. Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί, 3) Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 900 Αρ. Φύλλων: 7 Αριθμός Κουτιού: 22 Κύκλος: Τη αγία και μεγάλ...