Νηλέας Καμαράδος
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 51 - 60
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
51 [Κώδιξ εκκλησιαστικών μελών]
Incipit: 1) Αμήν. Άγιος ο Θεός, 2) μη φέροντες οράν την αθέατον μορφήν, 3) Δεύτε προσκυνήσωμεν, 4) Δεύτε προσκυνήσωμεν, 5) Και νυν [...] Ο μονογενής υιός, 6) Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος, 7) Εις το μνήμα...
52 [Κώδιξ κοσμικών μονοφωνικών οργανικών δυτικών και ανατολικών μελών και θεωρίας δυτικής και ανατολικής μουσικής]
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Ήχοι Αρ. Φακέλου: 42 Αριθμός Κουτιού: 1 Περιγραφή υλικού: Στον κώδικα υπήρχαν εμβόλιμες οι βιβλιογραφικές εγγραφές 8.4.1 (μετά το εξώφυλλο), 8.4.3 (μετά το φ.1)...
53 [Κώδιξ με σχήματα]
Incipit: 3) Θεία χάρις επηώρητο[sic], 4) Αινείτε τον κύριον εκ των ουρανών Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Ήχοι Αρ. Φακέλου: 33 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 1 Κύκλος: Διάφορα Περιγραφή υλ...
54 [Κώδιξ με τα μέλη: 'Νυν αι δυνάμεις [...]', Παραλλαγή νέας μεθόδου, Μέλος εξωτερικόν]
Incipit: 1) Νέ Νυν αι δυνάμεις Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Ήχοι Αρ. Φακέλου: 5 Αρ. Φύλλων: 4 Αριθμός Κουτιού: 1 Κύκλος: Θεία Λειτουργία Περιγραφή υλικού: α) Αρίθμηση φύλλων, β) Τίτλοι, ...
55 [Μέλος και επιστολή]
Incipit: Αξιότιμοι Κύριοι Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Ήχοι Αρ. Φακέλου: 46 Αρ. Φύλλων: 1 Αριθμός Κουτιού: 1 Κύκλος: Διάφορα άσματα, Χερουβικά εις ήχον τέταρτον, Άλλα μουσικά έργα Περιγρ...
56 [Μεγαλυνάριο: στίχος] 'Γένος άπαν των βροτών [...]'
Incipit: Γένος άπαν των βροτών Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 665 Αρ. Φύλλων: 1 Αριθμός Κουτιού: 16 Κύκλος: Συλλογή δημοτικών και σχολικών ασμάτων Μέρη: Δύο μέλη. Σημ...
57 [Οκτάηχος συλλογή μελών αναστασιματαρίου και ειρμολογίου]
Incipit: 1) α) Κύριε εκέκραξα προς σε εισάκουσόν μου, β) Πάσα πνοή, γ) Θου Κύριε, δ) Στίχος 'Δόξα [...] Και νυν [...]', 2) α) Στίχος 'Δόξα [...] Και νυν [...]', β) Κύριε εκέκραξα προς σε εισάκουσόν μο...
58 [Ομάδα συλλογών μελών θείας λειτουργίας]
Incipit: 1) α) Κύριε ελέησον, β) Παράσχου Κύριε, γ) Σοι Κύριε, δ) Αμήν, ε) Και τω πνεύματί σου, στ) Πατέρα υιόν, ζ) Αμήν, η) Έλεον ειρήνης, θ) Και μετά του πνεύματός σου, ι) Έχομεν προς τον Κύριον, ια...
59 [Παραλλαγή νέας γραφής και υπολογισμοί]
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 1170 Αρ. Φύλλων: 1 Αριθμός Κουτιού: 26 Κύκλος: Θεωρία, Κλίμακες Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γλώσσα: Ελληνική
60 [Παραλλαγή νέας γραφής]
Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 1164 Αρ. Φύλλων: 1 Αριθμός Κουτιού: 26 Κύκλος: Θεωρία, Κλίμακες Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γλώσσα: Ελληνική