Επιστημονική Επετηρίδα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών , Επιστημονική Επετηρίδα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 1952-53
Σύνολο αποτελεσμάτων: 17, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αρμοδιότης και διαδικασία κηρύξεως του πολέμου κατά τα σύγχρονα συντάγματα
Καλογερόπουλος-Στράτης, Σπύρος Κ.,
Σπ. Καλογερόπουλου-Στρατή
2009-11-10
2 Επί του νέου ποινικού δικαίου ανηλίκων
Παπαζαχαρίου, Ιωάννης Κ.,
Ιωάννου Κ. Παπαζαχαρίου
2009-11-03
3 Η διαφήμισις
Σπανδανόπουλος, Ιωάννης Κ.,
Ιωάννου Κ. Σπανδανόπουλου
2009-11-10
4 Η ελληνική επανάστασις εξ απόψεως ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου
Καλογερόπουλος-Στράτης, Σπύρος Κ.,
Σπ. Καλογερόπουλου-Στράτη
2009-11-26
6 Η νόσος ως κώλυμα γάμου
Ελευθεριάδης, Δημοσθένης,
Ελευθεριάδου,Δημοσθ.
2009-10-30
7 Η οικουμενική διακύρηξις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Δασκαλάκης, Γεώργιος Δ.,
Γ.Δ. Δασκαλάκη
2009-11-10
8 Η πάλη μεταξύ ατομοκρατίας και ολοκρατίας
Παπαζαχαρίου, Ιωάννης Κ.,
Ιωάννου Κ. Παπαχαζαρίου
2009-11-26
9 Η τοπική αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι και η ανάγκη κατοχυρώσεως αυτής
Στασινόπουλος, Μιχάλης Δ.,
Μιχ. Δ. Στασινόπουλου
2009-11-10
10 Κεϋνσιανή και αντικεϋνσιανή θεώρησις της οικονομικής ισορροπίας
Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.,
Δ. Ε. Καλιτσουνάκη
2009-11-03