Συλλογή χειρόγραφων
Σύνολο αποτελεσμάτων: 108, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 MS Lesbiacus Leimonos 62
Βίος Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ Χρονολόγηση: 12ος αἰ. Ὕλη: περγαμηνή. Διαστάσεις: 260x190 mm Γραμμένη ἐπιφάνεια: 195x135 mm Φύλλα: i+175 Στῆλες: δύο. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 29 (27 στὰ ff. 170r-172v). Cod.: †Ἱ...
1200
2 Ms. Lesbiacus Leimonos 3
Μηναῖο Ἰουλίου καὶ Αὐγούστου Χρονολόγηση: 15ος αἰ. Ὕλη: χαρτί. Διαστάσεις: 295x215 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 215x150 mm. Φύλλα: 398. Στῆλες: δύο Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 28-30. Ὁ κώδικας παρουσιάζει πολλὰ χέρ...
1500
3 Ms. Lesbiacus Leimonos 1
Εὐαγγέλιο Χρονολόγηση: 10ος αἰ. Ὕλη: περγαμηνή. Διαστάσεις: 305x245 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 240x185 mm. Φύλλα: 79 ff. Στῆλες: 2. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 20. Ὁ κώδικας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀκέφαλος καὶ κολοβ...
1000
4 Ms. Lesbiacus Leimonos 10
Μηναῖο Σεπτεμβρίου καὶ Ὀκτωβρίου Χρονολόγηση: AD 1419. Ὕλη: χαρτί. Διαστάσεις: 290x215 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 215x145 mm. Φύλλα: 398+α. Στῆλες: δύο. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 30-36. Ὁ κώδικας ἔχει ἀντιγραφε...
5 Ms. Lesbiacus Leimonos 103
Λόγοι Πατέρων Χρονολόγηση: 15oς αἰ. Ὕλη: χαρτί. Διαστάσεις: 215x145 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 145x85 mm. Φύλλα: 316. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 22. Τοῦ f. 1 προηγοῦνται δέκα ἀκρωτηριασμένα καὶ μὴ ἀριθμημένα...
1500
6 Ms. Lesbiacus Leimonos 11
Μηναῖον Ἰουνίου Χρονολόγηση: 2ο μισὸ 11ου – 1ο μισὸ 12ου αἰ. Ὕλη: περγαμηνή. Διαστάσεις: 290x250 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 172x142 mm. Φύλλα: 151. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 30. Περιεχόμενα 1.  (ff. 1r-6r) ...
7 Ms. Lesbiacus Leimonos 117
Μηναῖο Μαΐου Χρονολόγηση: AD 1442. Ὕλη: χαρτί. Διαστάσεις: 210x145 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 160x100 mm. Φύλλα: ii+114+β. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 28. Ἀκολουθίες 1. (ff. 3r-6v) Ἀκέφαλο καὶ κολοβὸ τμῆμα συ...
8 Ms. Lesbiacus Leimonos 122
Ἰωσὴφ Βρυέννιος, Λόγοι Χρονολόγηση: Πρῶτο μισὸ 15ου αἰ. Ὕλη: χαρτί. Διαστάσεις: 220x145 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 155x95 mm. Φύλλα: 295. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 23. Περιεχόμενα 1. (ff. 1r-17v) Ἀκέφαλος ...
1500
9 Ms. Lesbiacus Leimonos 124
Μηναῖο Νοεμβρίου Χρονολόγηση: Πρῶτο μισὸ 16ου αἰ. Ὕλη: χαρτί. Διαστάσεις: 220x145 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 150x90 mm. Φύλλα: 293. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 23. Ἀκολουθίες 1. (ff. 1r-11v) Στοὺς ἁγίους ἀναρ...
1600
10 Ms. Lesbiacus Leimonos 13
Πανηγυρικὸ Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου Χρονολόγηση: πρῶτο μισὸ 12ου αἰ. Ὕλη: περγαμηνή. Διαστάσεις: 375x265 mm. Γραμμένη ἐπιφάνεια: 280x185 mm. Φύλλα: 315. Στῆλες: δύο. Στίχοι ἀνὰ σελίδα: 33. Περιεχόμενα ...
1200