Λεβιάθαν, Λεβιάθαν, τεύχ. 11 (1991)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 9, εμφανίζονται 1 - 9
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Εισαγωγικό σημείωμα
Μερτίκας, Γιώργος Ν.,
2010-01-12
2 Η Βουλγαρία ένα χρόνο μετά τις εκλογές του 1990
Μπαλτζής, Αλέξανδρος (Μεταφραστής) Naneva, Dimitrina Dronzina, Tatiana,
2010-01-12
3 Η κληρονομιά της σοβιετικής πολιτικής για τις εθνότητες
Κατσουρός, Κωνσταντίνος Αντ. (Μεταφραστής) Zaslavsky, Victor,
2010-01-12
4 Κομματική δημοκρατία και κράτος αρωγός
Κατσουρός, Κωνσταντίνος Αντ. (Μεταφραστής) Offe, Claus (1940-),
2010-01-12
5 Ο αφηγητής: θεωρήσεις στο έργο του Nikolai Lesskow
Νταρλαντάνη, Ουρανία (Μεταφραστής) Benjamin, Walter (1892-1940),
2010-01-12
6 Ο μετασχηματισμός των κομματικών συστημάτων στη δυτική Ευρώπη
Κατσουρός, Κωνσταντίνος Αντ. (Μεταφραστής) Kirchheimer, Otto (1905-1965),
2010-01-12
9 Το θέατρο μετά τη σημειωτική
Πατσαλίδης, Σάββας,
2010-01-12