Μεταπτυχιακές διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
2 "Workplace bullying" -Ψυχολογική παρενόχληση / κακοποίηση στον εργασιακό χώρο-Bullying στις επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης
Σπύρου, Πελαγία,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Το φαινόμενο της ψυχολογικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ψυχοπνευματική ισορροπία των εργαζομένων όσοκαι ...
2012-06-01
3 "Workplace mobbing/bullying" - Ηθική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο με θύματα εργαζόμενες γυναίκες
Κυθραιώτη, Θέκλα,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Τα τελευταία χρόνια, τα κρούσματα ηθικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με αρνητικές, και σε μερικές περιπτώσεις, ολέθριες συνέ...
4 "Γυναικῶν ἔργα καὶ θήλεια φρὴν": Αριστοφανικές παραμορφώσεις της Αθηναίας γυναίκας στη Λυσιστράτη και τις Θεσμοφοριάζουσες
Κουρσάρος, Νέαρχος,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αφορά την κοινωνική θέση της Αθηναίας γυναίκας στην κλασική Αθήνα. Ειδικότερα, μελετώνται το κοινωνικό και νομικό καθεσ...
5 "Διερεύνηση της σχέσης της προσωπικότητας βοηθών διευθυντών δημοτικής εκπαίδευσης και της συμβολής τους στην ανάπτυξη του προσωπικού της σχολικής τους μονάδας
Κουνναπή Γ., Κλεονίκη,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει το ρόλο που επιτελούν οι Βοηθοί Διευθυντές (ΒΔ) ως ηγετικά στελέχη στην ανάπτυξη δράσης για προώθηση της επαγγελματικ...
2010-06-01
6 "Διοικούντες και Διοικούμενοι" de profundis
Λουκά Βασιλείου, Κυριακούλα,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τις αλλαγές που επιφέρει στην απασχόληση η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και παρουσιάζει τα στοιχεία που συνθέτουν τ...
2012-06-01
7 "Εργασιακό περιβάλλον και υγεία" σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου-Συγκριτική διερεύνηση
Μιτής, Γεώργιος Πρωτοπαπά, Ελισάβετ,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Το εργασιακό περιβάλλον στα νοσοκομεία είναι σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με τη ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων και συνακόλουθα με την ποιότητα των...
2012-05-01
8 "Μπουρμπουλομπερδέματα". Θέατρο από παιδιά, γα παιδιά. Μια ειδική περίπτωση θεάτρου για ανήλικους θεατές
Κάνθερ, Μαρία,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Το θέμα της ερευνήτριας στηρίζεται στην θεατρική παράσταση «Μπουρμπουλομπερδέματα» την οποία έγραψε το 2014 και ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο τον Ιανουάριο ...
10 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Σύγκριση με τις μετρήσεις στο ιατρείο και διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών απο τη μέθοδο
Κωστής, Ανδρέας,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Σκοπός: Η εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών από την 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης, η σύγκριση με τις μετρήσεις στο ιατρείο και η ανεύρεση των ασθενών με συγ...