Δημοσιεύσεις
Σύνολο αποτελεσμάτων: 97, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Activity monitoring reflects cardiovascular and metabolic variations in COPD patients across GOLD stages II to IV
Κορτιανού, Ελένη Αντ. Λούβαρης, Ζαφείρης Βασιλοπούλου, Μαρούλα Νάσσης, Γεώργιος Καλτσάκας, Γεώργιος ...
Respiratory Physiology & Neurobiology We investigated whether activity monitoring reliably reflects variations in oxygen transport and utilization during walking in COPD patients. Forty-two patients (...
2 An 18 item standardised asthma quality of life questionnaire-AQLQ(S)
Γραμματοπούλου, Ειρήνη Π. Σκορδίλης, Εμμανουήλ Κ. Κουτσούκη, Δήμητρα Βαλτόπουλος, Γιώργος,
Quality of life research 1 The purpose of the present study was to exam¬ine the validity and reliability of the Asthma Quality of Life Questionnaire-AQLQ(S) in a sample of 160 Greek patients with asth...
3 An 18-item AQLQS model a reply to Juniper
Γραμματοπούλου, Ειρήνη Π. Σκορδίλης, Εμμανουήλ Κ. Κουτσούκη, Δήμητρα Βαλτόπουλος, Γιώργος,
Quality of Life Research 1
4 Association of high blood pressure with body mass index, smoking and physical activity in healthy young adults
Παπαθανασίου, Γιώργος Α. Ζέρβα, Ευθυμία Ζάχαρης, Ιωάννης Παπανδρέου, Μαρία Παπαγεωργίου, Έφη,
The Open Cardiovascular Medicine Journal INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the associations between resting blood pressure (BP), smoking, physical activity (PA) and body mass inde...
5 Beneficial effects of physical training and methodology of exercise prescription in patients with heart failure
Παπαθανασίου, Γεώργιος Τσάμης, Νικόλαος Γεωργιάδου, Παναγιώτα Αδαμόπουλος, Σταμάτης,
Hellenic journal of cardiology
6 BMI in Greek adult patients with asthma
Γραμματοπούλου, Ειρήνη Π.,
Είναι περίληψη προφορικής ανακοίνωσης του 17th International symposium of adapted physical activity, ISARA Book of abstracts
7 Chronic low back pain and fuction of Greek office workers
Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Χρονόπουλος, Ευστάθιος Παπαθανασίου, Γεώργιος Γεωργούδης, Γεώργιος Κουτής, Χ...
Journal of back and musculoskeletal rehabilitation The purpose of this observational study was to compare anthropometric and functional characteristics of office worker women who were healthy or suffe...
8 Clinimetric properties of WOMAC index in Greek knee osteoarthritis patients comparisons with both self‑reported and physical performance measures
Παπαθανασίου, Γεώργιος Στασή, Σοφία Οικονόμου, Λεωνίδας Ρούσσου, Ιωάννα Παπαγεωργίου, Έφη,
Rheumatology International This observational study aimed to examine the clinimetric properties of the Greek for Greece translation of the Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC(®))....
9 Clinimetric properties of WOMAC index in Greek knee osteoarthritis patients comparisons with both self‑reported and physical performance measures
Παπαθανασίου, Γιώργος Α. Στασή, Σοφία Οικονόμου, Λέων Ρούσσου, Ιωάννα Παπαγεωργίου, Έφη,
Rheumatology International This observational study aimed to examine the clinimetric properties of the Greek for Greece translation of the Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC(®))....
10 Cognitive assessment of musculoskeletal pain with a newly validated Greek version of the Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)
Γεωργούδης, Γεώργιος Παπαθανασίου, Γεώργιος Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Κατσουλάκης, Κωνσταντίνος,
European journal of pain Fear of pain and avoidance are psychological factors of primary importance when assessing chronic musculoskeletal pain, which are often measured with the Fear-Avoidance Belief...