Δημοσιεύσεις
Σύνολο αποτελεσμάτων: 225, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 A combined methodology to detect γ-irradiated white sesame seeds and evaluate the effects on fat content, physicochemical properties and protein allergenicity
Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης Σινάνογλου, Βασιλεία Ι. Μπατρίνου, Ανθιμία Μ. Στρατή, Ειρήνη Φ. Μινιάδη-Μεϊ...
Food Chemistry White sesame seeds (Sesamum indicum L.) were studied with the purpose to evaluate γ-irradiation effect at 2.5, 5.0 and 10.0 kGy on lipid and fatty acid content, colour and protein aller...
2 A qualitative methodology to determine γ-irradiated white sesame seeds based on irradiation effects on fat content
Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης Σινάνογλου, Βασιλεία Σφλώμος, Κωνσταντίνος,
7th International Conference Instrumental Methods of Analysis - IMA 2011
3 A qualitative methodology to determine γ-irradiated white sesame seeds based on irradiation effects on fat content
Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης Σινάνογλου, Βασιλεία Σφλώμος, Κωνσταντίνος,
7th International Conference Instrumental Methods of Analysis - IMA 2011
4 Aluminium in food and daily dietary intake estimate in Greece
Μπρατάκος, Μιχαήλ Σ. Λάζου, Αντριάνα Μπρατάκος, Σωτήριος Λάζος, Ευάγγελος Σ.,
Food Additives & Contaminants: Part B: Surveillance Aluminium content of foods, as well as dietary aluminium intake of the Greek adult population, was determined using graphite furnace atomic absorpti...
5 Aluminium in food and daily dietary intake estimate in Greece
Μπρατάκος, Μιχαήλ Λάζου, Αντριάνα Μπρατάκος, Σωτήριος Λάζος, Ευάγγελος,
Food Additives & Contaminants: Part B: Surveillance
6 Analysis of minor components in olive oil
Murkovic, Michael Lechner, Sonja Pietzka, Ariane Μπρατάκος, Μιχαήλ Σ. Κατσογιάννος, Ευάγγελος,
Journal of Biochemical and Biophysical Methods Virgin olive oil is well known for its high content of phenolic substances that are thought to have health-promoting properties. These substances also co...
7 Antemortem and postmortem biochemistry, drip loss and lipid oxidation of European sea bass muscle tissue
Ναθαναηλίδης, Κοσμάς Πανόπουλος, Σωκράτης Κακαλή, Φωτεινή Καρίπογλου, Κωνσταντίνος Λένας, Δημήτριος,
Procedia Food Science Slaughtering methods of farmed fish can influence swimming activity and stress levels with consequences for the flesh quality properties of fish fillets. For example, muscle meta...
8 Antioxidant and lipid profile study of the edible fungus Laetiporus Sulphureus
Παπανδρέου, Μ. Προεστός, Χαράλαμπος Σινάνογλου, Βασιλεία Petrovic, J. Glamoclija, J.,
EuroFoodChem XVII
9 Antioxidant capacity of selected plant extracts and their essential oils
Προεστός, Χαράλαμπος Λυτούδη, Κωνσταντίνα Μαυρομελανίδου, Όλγα Κωνσταντίνα Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης ...
Antioxidants The main objective of this study was the screening of some selected aromatic plants very popular in Greece, with respect to their total phenolic content, antioxidant capacity, reducing ac...
10 Application of electromagnetic energy for inhibition of food allergy
Μπατρινού, Ανθιμία Σινάνογλου, Βασιλεία Κοντελές, Σπύρος Σεϊραγάκης, Γιώργος Σφλώμος, Κωνσταντίνος,
5th International Congress on Food Technology