Δημοσιεύσεις
Σύνολο αποτελεσμάτων: 409, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 [χ.τ]
[χ.ό.],
Management of International Business and Economic Systems (MIBES) 2011
2 A critical review of development planning models
Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος Ι. Ρόντος, Κωνσταντίνος Β.,
Applied Research Review Επιστημονική Επετηρίδα Εφηρμοσμένης Έρευνας
3 A Greeting speech by the Dean of the TEI of Athens Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας
Νίνος, Δημήτριος Κ.,
2nd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences 2ο Διεθνές Συνέδριο: Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεθοδολογικά Πρότυπα στις Οικονομικές κα...
4 A Greeting Speech by the Head of the Department of Business Administration, TEI of Athens Χαιρετισμός της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας
Παπαβασιλείου, Ναταλία,
ISSN Σειράς Πρακτικών: 1791 – 8499 2ο Διεθνές Συνέδριο: Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεθοδολογικά Πρότυπα στις Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες 2nd International Conference: Quantitative and Qualitative...
5 A Greeting speech by the Head of the School of Administration and Economy, TEI of Athens Χαιρετισμός Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας
Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος Ι.,
ISSN Σειράς Πρακτικών: 1791 - 8499 2nd International Conference: Quantitative and qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences 2ο Διεθνές Συνέδριο: Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεθοδ...
6 A knowledge based economy the socio-economic impact and the effects on regional growth
Κορρές, Γεώργιος Μ. Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος Ι. Πατσίκας, Στυλιανός Θ.,
Informatics Economy Knowledge can be implemented through Human Capital and is the key for Economic and Social development. This paper attempts to examine the role and the impact of “knowledge and huma...
7 A monetary policy in transition economies a case study for Czech Republic, Hungary and Poland
Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος Ι. Κορρές, Γεώργιος Μ.,
Journal of European Economy
8 A Monte Carlo comparison of Hinkley’s weighted jackknife with several other estimates in a nonlinear regression model
Φράγκος, Χρήστος Κ. (1949-),
Proceedings Πρακτικά 14th European Meeting of Statisticians
9 A Monte Carlo comparison of Hinkley’s weighted jackknife with several other estimates in a nonlinear regression model
Φράγκος, Χρήστος Κ. (1949-),
Μελέτη Research Report. London School of Economics and Political Science.
10 A multivariate logistic model for competing technological products in a market
Δημοτίκαλης, Ιωάννης,
ISSN Σειράς Πρακτικών: 1791-8499 2nd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences We propose a multivariate extension of discrete lo...