Δημοσιεύσεις
Σύνολο αποτελεσμάτων: 51, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Aesthetic - aided intelligent 3D scene synthesis
Μακρής, Δημήτριος Γ.,
Intelligent Scene Modelling Information Systems The synthesis of 3D scenes is a very complicated task in computer graphics. In general, there is a lack of systems that would enable users to utilise ae...
2 Designing GUI for the user configuration of pervasive awareness applications
Ρωμούδη, Ελένη Φωκίδου, Θεοδοσία,
Proceedings of the Third International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts In this paper we present the design of graphical user interfaces for end user tools in order fo...
3 Designing GUI for the user configuration of pervasive awareness applications
Φωκίδου, Θεοδοσία Ρωμούδη, Ελένη Μαυρομμάτη, Ειρήνη,
3rd international conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts The vision of Pervasive and Ubiquitous Computing promises that our future environments will be furnished with an inc...
4 Designing GUI for the user configuration of pervasive awareness applications
Ρωμούδη, Ελένη Φωκίδου, Θεοδοσία,
Proceedings of the 3rd international conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts In this paper we present the design of graphical user interfaces for end user tools in order for ...
5 Designing GUI for the user configuration of pervasive awareness applications
Φωκίδου, Θεοδοσία Ρωμούδη, Ελένη Μαυρομμάτη, Ειρήνη,
3rd International conference on digital interactive media in entertainment and arts The vision of Pervasive and Ubiquitous Computing promises that our future environments will be furnished with an inc...
6 History and art
Μύστακας, Ελευθέριος Τσοτσορού, Αλίκη,
Hellenic Dimension: Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies
7 History and art paintings and poems depicting the greek war of independence
Μύστακας, Ελευθέριος Τσοτσορού, Αλίκη,
Hellenic Dimension: Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies
8 Reutilization of industrial buildings and sites in Greece can act as a lever for the development of special interest/alternative tourism
Αγαλιώτου, Χαραλαμπία,
Procedia - Social and Behavioral Sciences The current study aims to highlight the impact that reutilization of industrial heritage monuments can have on the development of local economy, culture, qual...
10 The ideal of handicrafts and the modern design formation coincidences and failures
Τσούμας, Ιωάννης,
Metu Journal of the Faculty of Architecture