Διδακτορικές Διατριβές / PhD Dissertations
Σύνολο αποτελεσμάτων: 423, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 A dual network exterior point simple-type algorithm for the minimum cost network flow problem. Αλγόριθμος δικτυακού προγραμματισμού τύπου Simplex εξωτερικών σημείων για το πρόβλημα ροής ελάχιστου κόστους.
Geranis, Georgios Γεράνης, Γεώργιος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 142-154). 017/2012 Κατά την ε...
2 A dynamic analysis of price forecast models of carbon credits. Δυναμική ανάλυση των δικαιωμάτων ρύπων με υποδείγματα πρόβλεψης τιμών.
Πέκου, Αφροδίτη Γ. Pekou, Afroditi G.,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 290-303). 021/2011 Climate ch...
3 A Markov-based decision support model for tax evasion in Greece. Μαρκοβιανό μοντέλο στήριξης αποφάσεων για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.
Goumagias, Nikolaos Γουμάγιας, Νικόλαος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 131-138). 015/2013 This thesi...
4 A non-monotonic infeasible interior-exterior point algorithm for linear programming. Ένας μη-μονοτονικός μη-εφικτός εσωτερικών-εξωτερικών σημείων αλγόριθμος για γραμμικό προγραμματισμό.
Triantafyllidis, Charalampos Τριανταφυλλίδης, Χαράλαμπος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 119-127). 017/2013 The vast m...
5 Access control requirements engineering, modeling and verification in multi-domain grid and cloud computing systems. Μηχανική απαιτήσεων, μοντελοποίηση και επαλήθευση ελέγχου πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα πλέγματος και σύννεφου πολλαπλών τομέων.
Gouglidis, Antonios Γουγλίδης, Αντώνιος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 148-149). 014/2013 Τα Grid κα...
6 Affective artificial intelligence in education: affect recognition and feedback in the context of a self-assessment test system. Συναισθηματική τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: αναγνώριση συναισθήματος και συναισθηματική ανατροφοδότηση στα πλαίσια συστήματος ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης.
Moridis, Christos N. Μορίδης, Χρήστος Ν.,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 184-207). 033/2011 Η παρούσα ...
7 Algorithms and strategies for source selection and results merging (collection fusion algorithms) in distributed retrieval systems Αλγόριθμοι και στρατηγικές επιλογής πηγών πληροφοριών και σύνθεσης αποτελεσμάτων (collection fusion algorithms) σε κατανεμημένα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών
Παλτόγλου, Γεώργιος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)- -Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009 016/2009 General purpose search engines, such as Google and Yahoo!, pr...
8 Algorithms and techniques for efficient and effective nearest neighbours classification. Αλγόριθμοι και τεχνικές για αποδοτική και αποτελεσματική κατηγοριοποίηση εγγύτερων γειτόνων.
Ουγιάρογλου, Στέφανος Ougiaroglou, Stephanos,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 208-217). 010/2014 Although t...
9 Anglo-American policy in Greece (1946-50): a study on the politics of fear, manipulation and the origins of the Cold War. Αγγλο-αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα (1946-50): μια μελέτη για την πολιτική του φόβου, της χειραγώγησης και την προέλευση του Ψυχρού Πολέμου.
Paravantes, Spero Simeon Zachary,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 315-330). 022/2013 Η διατριβή...
10 Asset pricing and prediction with time-varying betas. Αποτίμηση και πρόβλεψη περιουσιακών στοιχείων με χρονικά μεταβαλλόμενους συντελεστές βήτα.
Messis, Petros Μεσσής, Πέτρος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 159-175). 015/2015 The theory...