Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος μετ' εικόνων : Προς χρήσιν των Ελληνικών και Αστικών Σχολείων και Παρθεναγωγειών / Υπό Κ. Βλούσου, Γ. Κούζου και Ι. Α. Ιλλίδου.

Δείτε το αρχείο http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/f/c/metadata-86-0000430.tkl  
Φορέας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συλλογή Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος μετ' εικόνων : Προς χρήσιν των Ελληνικών και Αστικών Σχολείων και Παρθεναγωγειών / Υπό Κ. Βλούσου, Γ. Κούζου και Ι.
Α. Ιλλίδου.
Επιμέρους συλλογή anemi
Δημιουργός Βλούσος, Κ.
Συνεργάτες Ιλλίδης, Ι.Α. (Ιωάννης Α.) Κούζος, Γεώργιος Ι.
ΕκδότηςΕκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Κεφαλίδου, Εν Κωνσταντινουπόλει : 1886.
Γλώσσαgre
Μορφότυποςtext
Επισκέψεις12