Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσης Μετά πολλών ασκήσεων Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων / Γεωργίου Ι. Κούζου.

Δείτε το αρχείο http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/9/e/metadata-141-0000463.tkl  
Φορέας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συλλογή Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσης Μετά πολλών ασκήσεων Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων / Γεωργίου Ι. Κούζου.
Επιμέρους συλλογή anemi
Δημιουργός Κούζος, Γεώργιος Ι.
ΕκδότηςΑ. Κ. Γεράρδος και Σα. Βιβλιοπώλαι και Εκδόται, Εν Κωνσταντινουπόλει : 1896.
Γλώσσαgre
ΣχέσηΗ-Π 1896.398.
Μορφότυποςtext
Επισκέψεις36