Βιβλιάριον καλούμενον πίστις : Αναγκαίον εις κάθε απλούν άνθρωπον βεβαιωμένου από Προφήτας, Ευαγγέλιον, Αποστόλους, και άλλους σοφούς Διδασκάλους. ___ / Συνταχθέντεςπαρά του εν Ιερομονάχοις Νεκταρίου Τέρπου εκ της θεοφρουρήτου Χώρας Βοσκοπόλεως Συνεργεία δε του εντιμωτάτου Κυρίου Χατζή Μιχάλη Γκούστα εκ της αυτής Πόλεως. Νυνπρώτον τύποις εκδοθέντα, και επιμελώς διορθωθέντα παρ' Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου.

Δείτε το αρχείο http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/a/6/metadata-155-0000065.tkl  
Φορέας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συλλογή Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Βιβλιάριον καλούμενον πίστις : Αναγκαίον εις κάθε απλούν άνθρωπον βεβαιωμένου από Προφήτας, Ευαγγέλιον, Αποστόλους, και άλλους σοφούς
Διδασκάλους. ___ / Συνταχθέντεςπαρά του εν Ιερομονάχοις Νεκταρίου Τέρπου εκ της θεοφρουρήτου Χώρας Βοσκοπόλεως Συνεργεία δε του εντιμωτάτου Κυρίου Χατζή Μιχάλη Γκούστα εκ της αυτής Πόλεως. Νυνπρώτον τύποις εκδοθέντα, και επιμελώς διορθωθέντα παρ' Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου.
Επιμέρους συλλογή anemi
Δημιουργός Τέρπος, Νεκτάριος.
Συνεργάτες Χατζημιχάλης, Γκούστας. Καγκελλάριος, Αλέξανδρος, cur
ΕκδότηςΠαρά Νικολάω Σάρω, Ενετίησι : 1732. αψλβ'.
Γλώσσαgre
ΣχέσηΘΠ 5547.
Μορφότυποςtext
Επισκέψεις23