Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά.

Δείτε το αρχείο http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/a/5/metadata-01-0001171.tkl  
Φορέας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συλλογή Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά.
Επιμέρους συλλογή anemi
Συνεργάτες Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού\n(Ακαδημία Αθηνών) Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού(Ακαδημία Αθηνών)
ΕκδότηςΑκαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού,. Αθήνα :
Γλώσσαgre
Επισκέψεις9