ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Δείτε το αρχείο http://hdl.handle.net/10184/712  
Φορέας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Συλλογή Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα! ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Επιμέρους συλλογή Πτυχιακές εργασίες
Θέματα Ελλάδα Greece Τουρισμός Tourism Tourism-Greece Τουρισμός-Ελλάδα Συνέδρια Conferences Συνεδριακός τουρισμός
Δημιουργός Παπαμαρίνου, Μαρία
Συνεργάτης Κουρτέσας, Γεώργιος
Επισκέψεις599