Αγγείωση μοντέλων ανάπτυξης όγκων: μια προσέγγιση με σωματίδια

Δείτε το αρχείο http://vivliothmmy.ee.auth.gr/129/  
Φορέας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συλλογή Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Αγγείωση μοντέλων ανάπτυξης όγκων: μια προσέγγιση με σωματίδια
Επιμέρους συλλογή Computer Science: Simulation of Systems
Θέματα Αλγόριθμοι Προσομοίωση Συστημάτων
ΠεριγραφήΗ αγγειογένεση είναι η φυσιολογική διαδικασία που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων αγγείων από ήδη υπάρχον αγγειακό δίκτυο. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στη διάρκεια της εμβρυογένεσης, της επούλωσης τραυμάτων και της αρθρίτιδας. Ωστόσο, αποτελεί βασικό στάδιο και στη διαδικασία ανάπτυξης συμπαγών όγκων. Εκτεταμένη έρευναέχει διεξαχθεί στο παρελθόν με σκοπό την κατανόηση των φαινομένων που προκαλούν την ανάπτυξη όγκων και ιδιαίτερα της αιτιότητας μεταξύ ογκογένεσης και αγγειογένεσης. Παρόλες τις προσπάθειες, οι μηχανισμοί πίσω από την εμφάνιση και την εξέλιξη των όγκων δεν είναι κατανοητοί. Σε αυτήν τη διατριβή παρουσιάζεται μια νέα μέθοδοςγια τη μοντελοποίηση της αγγειογένεσης και της αλληλεπίδρασής της με έναν όγκο. Το νέο μοντέλο βασίζεται σε σωματίδια και επεκτείνει ένα ήδη υπάρχον που χρησιμοποιείται για τη ρεαλιστική δημιουργία παθολογιών της μήτρας. Το μοντέλο ενσωματώνει συγκεκριμένους βιολογικούς συντελεστές, οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατά συνέπεια την εμφάνιση τόσο των αγγείων όσο και των όγκων. Σύμφωνα με κλινικούς γιατρούς αλλά και μη κλινικούς ειδικούς, η αγγείωση των οργάνων στο μοντέλο, συγκρινόμενη με εικόνες των πραγματικών οργάνων, είναι οπτικά ρεαλιστική. Η ποικιλία των αγγείων που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας διαφορετικές παραμέτρους στον αλγόριθμο επιτρέπει τη χρησιμοποίηση αυτού του μοντέλου στα πλαίσια ενός εξομοιωτή χειρουργικής εικονικής πραγματικότητας. Στην παρακάτω αναφορά αποτυπώνεται το ιατρικό υπόβαθρο, οι αλγόριθμοι για την ανάπτυξη και απεικόνιση των αγγείων, καθώς και η αγγείωση των όγκων. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, ενώ δίνεται έμφαση στην επεξήγησή τους. Ο αναγνώστης θα μπορέσει να κατανοήσει τη διαδικασία της αγγειογένεσης, τον αλγόριθμο απεικόνισης, όπως και τις βασικές αρχές της αλληλεπίδρασης αγγείων-όγκου, και να επεκτείνει το παρεχόμενο λογισμικό, ώστε να πληρεί συγκεκριμένες περαιτέρω απαιτήσεις.
Δημιουργός Βιτάνης, Βίτων
ΜεσολαβητήςΝτελόπουλος Αναστάσιος
Ημερομηνία2004-07-01
ΤύποςΔιπλωματική
Μορφότυποςapplication/pdf
Πηγήhttp://vivliothmmy.ee.auth.gr/129/1/thesis.pdf
ΆδειαCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives
Βιβλιογραφική αναφοράΒιτάνης, Βίτων (2004) Αγγείωση μοντέλων ανάπτυξης όγκων: μια προσέγγιση με σωματίδια. Ντελόπουλος Αναστάσιος , Θεσσαλονίκη.
Σχέσηhttp://vivliothmmy.ee.auth.gr/129/
Επισκέψεις25