Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, Ναύπλιο

Δείτε το αρχείο http://argolikivivliothiki.gr/2009/02/06/ιερός-ναός-αγίου-σπυρίδωνος-ναύπλιο/  
Φορέας Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη
Συλλογή Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, Ναύπλιο
Επιμέρους συλλογή Ναοί Αργολίδας
Θέματα Ιστορία Πελοπόννησος Ναύπλιο Εκκλησιαστική ιστορία alphaline Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού Αργολίδα Εκκλησιαστικά Μητρὀπολη Αργολίδας Βενετία Καποδίστριας Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος
ΠεριγραφήΙερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, Ναύπλιο   «Είναι ό μόνος ναός πού χτίσθηκε το 1702 με τις φροντίδες και τα έξοδα της Ναυπλιακής Αδελφότητας των Ορθοδόξων Ελλήνων, όπως θετικά βεβαιώνει πλάκα εντειχισμένη στην ανατολική πλευρά με κτιτορική επιγραφή σε Ιαμβικούς στίχους: «Νεώς ο θείος Σπυρίδωνος θεσκέλου νυν εκ θεμέθλων συντόνως ανιδρύθη, εσθλή τε βουλή και χορηγία αφθόνω αδελφότητος ευσεβούς τε απάσης ΑΨΒ».   [caption id="attachment_3207" align="alignleft" width="183" caption="Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος"][/caption] Μας είναι άγνωστο αν στη θέση αυτή προϋπήρχε* κάποια άλλη ομώνυμη μικρότερη εκκλησιά, και το γιατί αφιερώθηκε στον πολιούχο της Κέρκυρας. Ο μεταβυζαντινός αυτός ναός έχει σχήμα εγγεγραμμένου σταυρού με οκτάγωνο μεγάλο τρούλο και ημιεξάπλευρη κόγχη Ιερού. Η ανέγερση του κωδωνοστασίου έγινε το 1853. Η διακόσμηση και αγιογράφηση του κεντρικού τρούλου και των τριγωνοειδών θέσεων των Ευαγγελιστών έγινε με δαπάνη της Σοφίας χήρας Γεωργίου Ανδριανοπούλου το 1902 (Εργολαβικό Συμφωνητικό).     Στο...
Επισκέψεις26