'Επαπολαύσαι επισπεύσωμεν [...]'

Δείτε το αρχείο http://digma.mmb.org.gr/Item.aspx?kkt=KAMAR000000532  
Φορέας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Λίλιαν Βουδούρη
Συλλογή DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 'Επαπολαύσαι επισπεύσωμεν [...]'
Επιμέρους συλλογή Νηλέας Καμαράδος
ΠεριγραφήIncipit: Επαπολαύσαι επισπεύσωμεν Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 532 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 11 Κύκλος: Συλλογή δημοτικών και σχολικών ασμάτων Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γλώσσα: Ελληνική
Επισκέψεις34