12 μουσικαί συνθέσεις Δεκεμβρίου

Δείτε το αρχείο http://digma.mmb.org.gr/Item.aspx?kkt=KAMAR000000585  
Φορέας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Λίλιαν Βουδούρη
Συλλογή DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 12 μουσικαί συνθέσεις Δεκεμβρίου
Επιμέρους συλλογή Νηλέας Καμαράδος
ΠεριγραφήIncipit: 1) Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού [...] Της γεηράς τρυφής την απόλαυσιν υπεριδούσα, 2) Νέ Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Ιεραρχών την καλλονήν, 3) Και νυν και αεί [...] Ανύμφευτε Παρθένε, 4) Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Σαλπίσωμεν, 5) Νέ Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Των νομικών διδαγμάτων. Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 585 Αρ. Φύλλων: 17 Αριθμός Κουτιού: 13 Κύκλος: Μουσικαί συνθέσεις Δεκεμβρίου Μέρη: Φωνή Κυρίου: 1) Τη Δη Δεκεμβρίου Εις τους Αίνους Ιδιόμελα, 2) Τη ΣΤ.΄ Δεκεμβρίου Εν τω Εσπερινώ Δόξα, 3) Τη ΣΤ.΄ Δεκεμβρίου Εις τον Στίχον Και νυν προεόρτιον, 4) Τη ΣΤ.΄ Δεκεμβρίου Εις τους Αίνους Δόξα, 5) Τη Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως Εις τους Αίνους Δόξα. Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γραφέας: Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος Γλώσσα: Ελληνική Μελουργός: Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος, Νηλεύς Α. Καμαράδος.
Επισκέψεις21