'Ότε καιρός [...]'

Δείτε το αρχείο http://digma.mmb.org.gr/Item.aspx?kkt=KAMAR000000634  
Φορέας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Λίλιαν Βουδούρη
Συλλογή DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 'Ότε καιρός [...]'
Επιμέρους συλλογή Νηλέας Καμαράδος
ΠεριγραφήIncipit: Νέ Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Ότε καιρός Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 634 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 14 Κύκλος: Χειρόγραφα Βασ. Ν. Καμαράδου, Συνηχητική Κ Α. Ψάχου, Επί του Βράχου, Τριώδιον Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γραφέας: Βασίλειος Ν. Καμαράδος Γλώσσα: Ελληνική Μελουργός: Βασίλειος Ν. Καμαράδος
Επισκέψεις94