12 φ. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή : Ώραι

Δείτε το αρχείο http://digma.mmb.org.gr/Item.aspx?kkt=KAMAR000000924  
Φορέας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Λίλιαν Βουδούρη
Συλλογή DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 12 φ. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή : Ώραι
Επιμέρους συλλογή Νηλέας Καμαράδος
ΠεριγραφήIncipit: Β)1) Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα ...] Δόξα Πατρί [...]Τοις συλλαβουσί σε, 2)Τα ρήματάμου ενώτισαι [...] Προ του τιμίου σου Σταυρού, 3) Τάδε λέγει Κύριος [...] Δόξα Πατρί [...] Δεύτε χριστοφόροι λαοί, 4) Διαμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς [...] ότε σε Σταυρώ προσήλωσαν παράνομοι, 5) Κε Δόξα Πατρί [...] Σήμερον κρεμάται επί ξύλου Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 924 Αρ. Φύλλων: 13 Αριθμός Κουτιού: 22 Κύκλος: Μεγάλη Εβδομάς Χρονολογία: 1950, 1951, 1952, 18 Μαρτίου 1952 Μέρη: Α) Έντυπος 'Φωνή Κυρίου' , Β)Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή: Ώρες Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γραφέας: Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος Γλώσσα: Ελληνική
Επισκέψεις19