12φ. Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή:Ώρα Α'

Δείτε το αρχείο http://digma.mmb.org.gr/Item.aspx?kkt=KAMAR000000927  
Φορέας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Λίλιαν Βουδούρη
Συλλογή DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 12φ. Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή:Ώρα Α'
Επιμέρους συλλογή Νηλέας Καμαράδος
ΠεριγραφήIncipit: Β)1) Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα ...] Δόξα Πατρί [...]Τοις συλλαβουσί σε, 2)Τα ρήματάμου ενώτισαι [...] Προ του τιμίου σου Σταυρού, 3) Τάδε λέγει Κύριος [...] Δόξα Πατρί [...] Δεύτε χριστοφόροι λαοί, 4) Διαμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς [...] ότε σε Σταυρώ προσήλωσαν παράνομοι, 5) Κε Δόξα Πατρί [...] Σήμερον κρεμάται επί ξύλου Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 927 Αρ. Φύλλων: 14 Αριθμός Κουτιού: 22 Κύκλος: Μεγάλη Εβδομάς Χρονολογία: 1955, 31 Μαρτίου 1955, 16/3/50 Μέρη: Α)Κενό χαρτί του Υπουργείου Οικονομικών, Β)Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γραφέας: Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος Γλώσσα: Ελληνική
Επισκέψεις12