13 φ. Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή πρωί : εσπερινός : απόστιχα : συλλογή

Δείτε το αρχείο http://digma.mmb.org.gr/Item.aspx?kkt=KAMAR000000930  
Φορέας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Λίλιαν Βουδούρη
Συλλογή DIGMA - Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 13 φ. Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή πρωί : εσπερινός : απόστιχα : συλλογή
Επιμέρους συλλογή Νηλέας Καμαράδος
ΠεριγραφήIncipit: 2) Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν, 3) Σε τον αναβαλλόμενον το φώς ώσπερ ιμάτιον Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 930 Αρ. Φύλλων: 24 Αριθμός Κουτιού: 23 Κύκλος: Μεγάλη Εβδομάς Τόπος: 21/4/51, 22/4/51, 20/3/53, 1953, 1954, 2 Απριλίου 1954 Μέρη: 1) Κενό χαρτί που λειτουργεί σαν φάκελος, 2) Τη Μεγάλη Παρασκευή πρωί: απόστιχα προσόμοια, 3) Δόξα. Και νυν. Σε τον αναβαλλόμενον το φώς Σημειογραφία: Νέας μεθόδου Γραφέας: Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος Γλώσσα: Ελληνική
Επισκέψεις25