Η πολιτική της δημοκρατίας ως τέχνη μερικής εξίσωσης των ανόμοιων

Δείτε το αρχείο http://library.panteion.gr:8080/dspace/handle/123456789/1524  
Φορέας Πάντειον Πανεπιστήμιο
Συλλογή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος Η πολιτική της δημοκρατίας ως τέχνη μερικής εξίσωσης των ανόμοιων
Επιμέρους συλλογή Λεβιάθαν, Λεβιάθαν, τεύχ. 06 (1990)
Δημιουργός Μεταξάς, Γιώργος Ν.
Ημερομηνία2010-01-04T11:11:22Z
Ημερομηνία1990
Ημερομηνία2010-01
Μορφότυπος56783 bytes
Μορφότυποςapplication/pdf
Γλώσσαel
ΕκδότηςΓεώργιος Ν. Μερτίκας
Επισκέψεις7