Διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά: προβληματισμοί και προοπτικές Managing containers in the port of Piraeus: problems and prospects

Δείτε το αρχείο http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/123456789/1006  
Φορέας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Συλλογή ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά: προβληματισμοί και προοπτικές Managing containers in the port of Piraeus: problems and prospects
Επιμέρους συλλογή 1. Πτυχιακές Εργασίες
Θέματα Ναυτιλία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς Shipping - Greece - Attica (Nome) - Piraeus Εφοδιαστική Logistics Πειραιάς - Λιμάνι Πειραιάς - Εμπόριο Piraeus (Greece) - Commerce Γεωγραφία των μεταφορών - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς Transportation geography - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Περιγραφή138σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και στην διαχείριση τους από τα λιμάνια. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια, καθώς επίσης και ο ρόλος του λιμανιού του Πειραιά στην γεωγραφία των μεταφορών. Μέσω αυτής της ανάλυσης εντοπίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σταθμός διαχείρισης containers του Πειραιά και προτείνονται κάποιες λύσεις. Ακόμα, στο τέλος της εργασίας γίνεται μια αναφορά στο μέλλον του λιμανιού καθώς και στο πολύ επίκαιρο γεγονός της ιδιωτικοποίησης του. This final work is reported in the sea transportation of containers and in their management from the ports. Is more concretely examined the management of containers in the port of Piraeus and also the role of the port in transportation geography. In this way, the problems are centered at the container terminal of Piraeus and be proposed solutions. At the end of the search, the future of the port and the current situation of privatization are mentioned.
Ημερομηνία2010-05-07T13:35:40Z
Ημερομηνία2010
Γλώσσαgre
ΤύποςΠτυχιακή
Επισκέψεις7