Στοιχειώδης ιστορία των ανατολικών εθνών : μετά εικόνων προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων / Γεωργίου Ι. Κούζου

Δείτε το αρχείο http://medusa.libver.gr/handle/123/1378  
Φορέας Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Συλλογή Μέδουσα - Ψηφιακό Αποθετήριο Στοιχειώδης ιστορία των ανατολικών εθνών : μετά εικόνων προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων / Γεωργίου Ι. Κούζου
Επιμέρους συλλογή Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)
Θέματα Βαβυλωνία -- Ιστορία Ασυρία -- Ιστορία Μέση Ανατολή -- Ιστορία Αραβικές χώρες -- Ιστορία
Συνεργάτης Κούζος, Γεώργιος Ι.
Ημερομηνία2009-10-14T20:36:32Z
Ημερομηνία1894
Μορφότυπος72
ΕκδότηςΕν Κωνσταντινουπόλει, Α. Κ. Γεράσδος και Σια, 1894
ΤύποςΒιβλίο
ΠάροχοςVeria Central Public Library
ΤύποςTEXT
Προεπισκόπηση αρχείου