Ο εσωτερικός έλεγχος στον ευρύ δημόσιο τομέα.

Δείτε το αρχείο http://hdl.handle.net/2159/14594  
Φορέας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Συλλογή Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο Ο εσωτερικός έλεγχος στον ευρύ δημόσιο τομέα.
Επιμέρους συλλογή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα Ελεγκτική Εσωτερικός έλεγχος
ΠεριγραφήΔιπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Τα έντονα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης, η απαίτηση για την διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της υποχρέωσης λογοδοσίας όσων διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, έχουν δημιουργήσει διεθνώς μία τάση για υιοθέτηση προτύπων και αρχών εσωτερικού ελέγχου από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Η παρούσα εργασία αναφέρεται επισκοπικά στην έννοια του ελέγχου και ειδικότερα στον εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο τομέα. Γίνεται προσπάθεια κατανόησης της έννοιας του ελέγχου, του εσωτερικού ελέγχου μέσω των διεθνών επαγγελματικών προτύπων ελέγχου. Στη συνέχεια, μέσω παραδειγμάτων (case studies), προσπαθούμε να καταλάβουμε το πώς εφαρμόζεται στην ελληνική δημόσια διοίκηση ο εσωτερικός έλεγχος και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, καθώς και η διαφοροποίησή του σε σχέση με τα διεθνή παραδεκτά επαγγελματικά πρότυπα. Τέλος, αναδεικνύονται οι αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου και υποδεικνύονται τρόποι καλύτερης εφαρμογής και διάρθρωσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική δημόσια διοίκηση.
Δημιουργός Γρηγοριάδης, Αγαθοκλής
Συνεργάτες Ζαπράνης, Αχιλλέας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Ημερομηνία2011-11-08T09:02:33Z
Ημερομηνία2011
Μορφότυπος54
Μορφότυπος579088 bytes
Μορφότυποςapplication/pdf
Γλώσσαel
ΕκδότηςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
ΤύποςElectronic Thesis or Dissertation
ΤύποςText