Συναισθηματική νοημοσύνη, εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ".

Δείτε το αρχείο http://hdl.handle.net/2159/14493  
Φορέας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Συλλογή Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο Συναισθηματική νοημοσύνη, εργασιακή ικανοποίηση και
οργανωσιακή δέσμευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Γ.Ν.Θ.
Επιμέρους συλλογή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα Συναισθηματική νοημοσύνη Εργασιακή ικανοποίηση Οργανωσιακή δέσμευση Νοσηλευτικό προσωπικό
ΠεριγραφήΔιπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου της εργασιακής ικανοποίησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της οργανωσιακής δέσμευσης των νοσηλευτών τουΓ.Ν.Θ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Η έρευνα διεξήχθη από 18 Απριλίου έως 24 Μαΐου 2011 και σε αυτή έλαβε μέρος νοσηλευτικό προσωπικό από όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου. Η συλλογήτων δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου το οποίο αποτελούνταν από 45 συνολικά ερωτήσεις, με τις 14 εξ’ αυτών να προέρχονται από το τέταρτο τμήμα του Job Diagnostic Survey, τις 16 από το Wong&Law Emotional Intelligence Scaleκαι τις υπόλοιπες 15 από το Organizational Commitment Questionnaire. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης IBM SPSS ενώ για τον έλεγχο της αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach’s alpha. Για τη σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος με τη βοήθεια του Independent-Samples T test ενώ η σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών έγινε με τη βοήθεια του συντελεστή Pearson. Το νοσηλευτικό προσωπικό φαίνεται να είναι ικανοποιημένο από την εργασία του πλην τηςδιάστασης που αφορά στις αμοιβές του. Η συναισθηματική νοημοσύνη που επιδεικνύεται κατά την εργασία βρέθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα ενώ η οργανωσιακή δέσμευση ήτανεπίσης πολύ ικανοποιητική. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανιχνεύθηκε μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής νοημοσύνης ενώ αντίθετα δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης.
Δημιουργός Τσικούρας, Ιωάννης
Συνεργάτες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αλετράς, Βασίλειος
Ημερομηνία2011-10-12T06:28:24Z
Ημερομηνία2011
Μορφότυπος151
Μορφότυπος2221045 bytes
Μορφότυποςapplication/pdf
Γλώσσαel
ΕκδότηςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
ΤύποςElectronic Thesis or Dissertation
ΤύποςText