Ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των φυτών

Δείτε το αρχείο http://83.235.16.144:8080/jspuigr/handle/123456789/162  
Φορέας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συλλογή Ηλεκτρονικό Αποθετήριο ΜΦΙ Ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων
των φυτών
Επιμέρους συλλογή Διάφορα (ομιλίες, σημειώσεις σεμιναρίων)
Θέματα Φυτά Εχθροί Ασθένειες Ζιζάνια Ομιλία Plants Pests Diseases Weeds Oral
ΠεριγραφήΤο παρόν τεύχος περιλαμβάνει τα κείμενα των ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ίνστιτούτο για την εκπαίδευση γεωπόνων του Υπουργείου Γεωργίας και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος "Εκπαίδευση Γεωπόνων σε θέματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των φυτών" που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και οργανώθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) και τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας από 27.9 - 29.10.1999, 8.11 - 10.12.1999 και 8.5 - 26.5.2000. Ως εκπαιδευτές των γεωπόνων συμμετείχαν Καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές του ΜΦΙ καιτου ΕΘΙΑΓΕ, Γεωπόνοι Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Υπ. Γεωργίας, Γεωπόνοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, Γεωπόνοι των Οργανισμών Καπνού και Βάμβακος, της Βιομηχανίας Ζάχαρης και του ΠΑΣΕΒΙΓΕ... Σημειώσεις μαθημάτων μετεκπαίδευσης γεωπόνων (Λειτουργικό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη του Τομέα Γεωργίας 1994 -1999. Μέτρο 3.3: Εφαρμογή σύγχρονων εναλλακτικών μεθόδων ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών διαφόρων καλλιεργειών. Πρόγραμμα: Εκπαίδευση γεωπόνων σε θέματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των φυτών.
Δημιουργοί Bem, F. Department of Phytopathology
ΕκδότηςΜπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο&Υπ. Γεωργίας Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Ημερομηνία2011-09-27T09:01:33Z
Ημερομηνία2000
ΤύποςRecording, oral
Γλώσσαother