ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΛΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ STUDY OF DISTRIBUTION AND MOBILIZATION OF HEAVY METALS IN WATERS AND SEDIMENTS OF RIVERS IN NORTHERN GREECE

Δείτε το αρχείο http://hdl.handle.net/10442/hedi/1285  
Φορέας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συλλογή Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΛΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ STUDY OF DISTRIBUTION AND MOBILIZATION OF
HEAVY METALS IN WATERS AND SEDIMENTS OF RIVERS IN NORTHERN
GREECE
Επιμέρους συλλογή Συλλογή ΕΑΔΔ
Θέματα ALIAKMON RIVER-HEAVY METAL POLLUTION AXIOS RIVER-HEAVY METAL POLLUTION HEAVY METAL ANALYSIS-FRESH WATERS HEAVY METALS-RIVER CORE SEDIMENTS REMOBILIZATION-HEAVY METALS-RIVER SEDIMENTS ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΣ-ΡΥΠΑΝΣΗ-ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΞΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ-ΡΥΠΑΝΣΗ-ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Βαρέα μέταλλα-ανάλυση-ιζήματα ποταμών Βαρέα μέταλλα-ανάλυση-φυσικά νερά ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-ΙΖΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΚΑΡΟΤΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
ΠεριγραφήTHE DISTRIBUTION OF HEAVY METALS (CR,CD,CU,FE,MN,ZN,PB) IS EXAMINED IN DIFFERENT WATER AND SEDIMENT PHASER IN RIVERS AXIOS AND ALIAKMON IN NORTHERN GREECE. A FIVE STEP SEQUENTIAL EXTRACTION PROCEDURE WAS FOLLOWED IN ORDER TO STUDY THE PARTITIONING OF HEAVY METALS IN CATION-EXCHANGE SITES, CARBONATES FE-MN OXIDES, ORGANIC MATTER-SULPHIDER AND CRYSTAL LATTICE. THE VERTICAL DISTRIBUTION OF HEAVYMETALS IN RIVER SEDIMENTS OF 30CM LENGTH WAS EXAMINED AS WELL AS THE PARTITIONING INTO DIFFERENT GRAIN SIZE SEDIMENT FRACTIONS (20,40,63,100-200MM). THE DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN FILTERED WATER, SUSPENDED SOLIDS AND UNFILTERED SAMPLES WAS ALSO STUDIED. IN ORDER TO STUDY THE REMOBILIZATION OF HEAVY METALS FROM RIVER SEDIMENTS THE FOLLOWING COMPLEXING AGENTS-NTA-EDTA-STPP-TRITON-X100- PO43-, NO3- AND HUMIC ACID WERE EXAMINED VERSUS SHAKING TIME AND AGENTS CONCENTRATION. HEAVY METALS WERE ANALYSED USING ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER WITHFLAME OR ELECTROTHERMAL ATOMIZATION. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (CR, CU, CD, FE, PB, ZN, MN) ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΗΘΗΜΑ (<0.45ΜΜ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΔΙΗΘΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΟΥΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ<20,40,63,100,200ΜΜ ΕΓΙΝΕ ΚΟΣΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΟΣΚΙΝΑ ΝΑΥΛΟΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΚΑΡΟΤΑ ΛΗΜΑΤΩΝ ΕΓΙΝΕΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΘΟΥΣ 0-30CM. ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Α) ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Β)ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ Γ) ΣΕ ΕΝΥΔΡΑ ΟΞΕΙΔΙΑ FE-MN Δ) ΣΕ ΘΕΙΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ Ε) ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ EDTA, NTA, TRITON X100, STPP, PON3, NO3- , ΧΟΥΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΦΛΟΓΑ 'Η ΦΟΥΡΝΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ.
Δημιουργός ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Ημερομηνία1990
Γλώσσαgre
ΕκδότηςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
ΕκδότηςAristotle University Of Thessaloniki (AUTH)