ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ 24ΩΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΜΕΘΟΔΟΣ HOLTER) ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ STUDY OF 24-HOUR CONTINUOUS ELECTROCARDIOGRAM (HOLTER METHOD) IN CHILDREN

Δείτε το αρχείο http://hdl.handle.net/10442/hedi/3681  
Φορέας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συλλογή Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΣΥΝΕΧΗ 24ΩΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΜΕΘΟΔΟΣ HOLTER) ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ STUDY OF 24-HOUR CONTINUOUS
ELECTROCARDIOGRAM (HOLTER METHOD) IN CHILDREN
Επιμέρους συλλογή Συλλογή ΕΑΔΔ
Θέματα CARDIAC RHYTHM CONTINUOUS ELECTROCARDIOGRAM Dysrthythmias - disturbances of cardial rhythm NORMAL CHILDREN ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ Καρδιακή συχνότητα ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠεριγραφήΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 222 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 7-14 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ 24ΩΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 24ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ: 7-9 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ 10-14 ΧΡΟΝΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΤΟ ΦΥΛΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 7-9 ΧΡΟΝΩΝ (ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ). ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ. Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟ 40,5% ΕΩΣ 54%. ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 18% ΕΩΣ 28,6% ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 9,5% ΕΩΣ 12,7% ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗΣ Η ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ. WE STUDIED 24-HOUR CONTINUOUS ECG IN 222 HEALTHY CHILDREN OF AGE 7-14 YEARS (42BOYS AND 44 GIRLS OF AGE 7-9 YEARS; 73 BOYS AND 63 GIRLS OF AGE 10-14 YEARS). THE PURPOSE OF OUR STUDY WAS TO EVALUATE HEART RATE IN NORMAL CHILDREN DURING A DAY AND THE SEARCH OF SINUS ARRHYMIA, SUPRAVENTRICULAR AND VENTRICULAR EXTRASYSTOLES AND TACHYCARDIA AND PAUSES. RESULTS: SEX INFLUENCES BOTH MINIMAL HEART RATE AND MEAN HEART RATE ONLY IN CHILDREN OF AGE 7-9 YEARS (HIGHER VALUES WERE OBSERVED IN GIRLS). THE LOWEST HEART RATES WERE OBSERVED DURING SLEEP. SINUS ARRHYTHMIA WAS OBSERVED IN ALL CHILDREN. SUPRAVENTRICULAR EXTRASYSTOLES WERE OBSERVED IN PERCENTAGES 18% TO 28,6%. VENTRICULAR EXTRASYSTOLES WERE OBSERVED IN PERCENTAGES 4,5% TO 12,7%. NO EPISODES OF VENTRICULAR OR SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA WERE OBSERVED. PAUSES WERE OBSERVED IN PERCENTAGES 40,3% TO 34%.
Δημιουργός ΣΟΥΚΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημερομηνία1995
Γλώσσαgre
ΕκδότηςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
ΕκδότηςAristotle University Of Thessaloniki (AUTH)