Στρατηγικές ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού και της ικανοποίησης των πελατών του

Δείτε το αρχείο http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/4842  
Φορέας Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Συλλογή Διώνη Στρατηγικές ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά στα
πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού και της ικανοποίησης των πελατών
του
Επιμέρους συλλογή Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Θέματα Πειραιάς-Λιμάνι Λιμάνια-Διοίκηση και οργάνωση Ανταγωνισμός, Διεθνής
ΠεριγραφήΤο βασικό ερώτημα το οποίο ανακύπτει λοιπόν με βάση τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό είναι ποιες είναι οι κατάλληλες στρατηγικές σε επίπεδο μάρκετινγκ έτσι ώστετο λιμάνι του Πειραιά να παραμείνει ανταγωνιστικό; Η απάντηση στο ερώτημα είναι η ικανοποίηση των πελατών η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εξασφάλισης και διατήρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη – χρήστη του λιμένος. Ένα ακόμα ερώτημα είναι ποιο λιμάνι θα προτιμήσει ο κόσμος; Και σε αυτό το ερώτημα ηαπάντηση σχετίζεται με το μάρκετινγκ και είναι σαφής. Θα προτιμηθεί το λιμάνι όχι μόνο για παράδειγμα το οποίο διαθέτει την καλύτερη γεωγραφική θέση αλλά αυτό το οποίο προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους χρήστες – πελάτες. Στην εν λόγω εργασία επιχειρείται να δοθεί απάντηση σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα με χρήση του μάρκετινγκ. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του λιμένα, αναφέρονται τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του λιμένα του Πειραιά, η έννοια του λιμενικού προϊόντος, η έννοια της ποιότητας, η λιμενική βιομηχανία και η σχέση του μάρκετινγκ με αυτή με χρήση και των “4Ρ” του μάρκετινγκ (Price, Product, Place and Promotion) . Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθείανάλυση του διεθνούς ανταγωνισμού σε συνάρτηση με το διεθνές εμπόριο, τον κλάδο καθώς και το μάρκετινγκ. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσης, αναλύεται η έννοια της ικανοποίησης σε σχέση με το μείγμα μάρκετινγκ στο λιμάνι, αναλύεται ποιος είναι αυτός ο οποίος αποκαλείται καλός και ικανοποιημένος πελάτης και αναφέρεται και η έννοια της στρατηγικής. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ακολουθεί ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του λιμανιού του Πειραιά, το επενδυτικό πρόγραμμα για το χρονικό διάστημα απότο 2011 έως το 2015, και η εξαγορά από την Cosco με ότι αυτή συνεπάγεται. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια για πρόβλεψη της διακίνησης επιβατών, φορτίου και οχημάτων για το έτος 2011 με χρήση της μεθόδου πρόβλεψης «απλή εκθετική εξομάλυνση». Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο διατυπώνονται οι προτάσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαναπό τη διπλωματική εργασία η οποία πραγματοποιήθηκε, ενώ ακολουθούν τα παραρτήματα και η βιβλιογραφία.
Δημιουργός Πατσιούρας, Χρήστος Κ.
Συνεργάτης Σαμπράκος, Ευάγγελος
Ημερομηνία2012-06-20T09:34:41Z
Γλώσσαgr
ΤύποςMaster