Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος στα λιμάνια: η περίπτωση (case study) του λιμένα του Πειραιά

Δείτε το αρχείο http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/4824  
Φορέας Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Συλλογή Διώνη Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
στα λιμάνια: η περίπτωση (case study) του λιμένα του
Πειραιά
Επιμέρους συλλογή Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Θέματα Λιμάνια-Ασφάλεια Πειραιάς-Λιμάνι Περιβάλλον-Προστασία Ναυτιλία-Δίκαιο και νομοθεσία Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ΠεριγραφήΤα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος απασχολεί όλο και περισσότερο. Η αύξηση της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές, προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στο περιβάλλον των λιμένων. Έτσι τα λιμάνια αποτελώντας βασικά στοιχεία της αλυσίδας logistics, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανάγκες. Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος στα λιμάνια. Γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η λιμενική λειτουργία επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο οι λιμένες οφείλουν να συμμορφώνονται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρύπανση του περιβάλλοντος. Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι Διεθνείς Συμβάσεις, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι Νόμοι που διέπουν τα λιμάνια και το περιβάλλον. Επίσης για την υλοποίηση του σκοπού της εργασίας πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης για το Λιμάνι του Πειραιά, ώστε να εντοπιστεί η πολιτική και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζει το Λιμάνι τη ρύπανση. Marine pollution is a subject of global concern. The rising demand of marine transport has caused severe repercussions to both marine and harbor environment. Therefore, ports being part of the logistics chain should conform to contemporary environmental needs. This paper conducts a survey-a study concerning the statutory framework of environmental protection and preservation of ports. We will review and discuss the way port operation aggravates the environment and the framework ports should conform to, in a bid to deal with contamination. The objective of this paper is to illustrate the International Conventions, the European Guidelines and national legislation that regulate ports and environment. Moreover, to reinforce the aim of the paper, we have conducted a case study of Piraeus Port to outline the policy and the way the specific harbor handles contamination.
Δημιουργός Χωρέμη, Κωνσταντίνα
Συνεργάτης Παρδάλη, Αγγελική
Ημερομηνία2012-06-12T10:22:31Z
Γλώσσαgr
ΤύποςMaster